Необходимостта от разделянето на личен и служебен пробег за автомобили се налага, когато служебните автомобили се ползват освен по работа и за лични цели. При подобна смесена употреба на коли, разделянето на личното от служебното ползване на автомобила се постига най-лесно чрез засичане на пробега в работно и извън работно време.

На помощ при решаването на задачата с разделянето на лични и служебни автомобили идват GPS проследяващите системи каквато е EuroGPS Смарт Тракер.

Тя документира личното и служебно ползване на автомобила. Друго предимство на Смарт Тракер е, че при една евентуална проверка може лесно да се докаже пробега направен в рамките на регламентираното работно време и извън него по безспорен начин.

Това, което е особено ценно и удобно за потребителя е, че Смарт Тракер взема данните за пробега от борд компютъра на превозното средство, и по този начин данните напълно съответстват на данните от километража на автомобила.

След като получи данните за пробега Смарт Тракер автоматично да ги разделя на личен и служебен пробег на база обявено от потребителя работно време в софтуерната част.

Така целият процес от четенето на данните до пробега от автомобила и разделянето на лични и служебни километри е напълно автоматичен.

От потребителя се изисква единствено еднократно да въведе работното време. От там нататък могат да се правят автоматични отчети, пътни листа, данни за маршрути разделени по лични и служебни километри.

Как го правим?

 

Данък уикенд -  EuroGPS

 

  1. Инсталираме на GPS проследяващ модул във Вашия автомобил;
  2. Инсталираме CAN модул за връзка към борд компютъра на Вашия автомобил.
  3. Предоставяме Ви софтуер Смарт Тракер, който ползвате на вашия компютър
  4. Задавате работното и неработно време в софтуерен календар на програмата Смарт Тракер.
  5. Избирате подходящия за Вас отчет от модула за справки!
Примерна справка #1
данък уикенд - работно време

 

Примерна справка #2
данък уикенд - работно време

 

С GPS системата на EuroGPS можете лесно да докажете служебните и лични километри на Вашите автомобили. Намалете административната работа и изберете лесното решение на Вашия бизнес със Смарт Тракер Плюс.