Безплатен градски транспорт – мечта за едни, необходимост за други в борбата им за по-чист въздух в по-гъсто населените места. Но как Скопие прави градския си транспорт безплатен само за няколко дни?

Защо се налага транспортът в Скопие да е безплатен за известно време?

Новината от последните два дни, че в гр. Скопие градският транспорт ще е безплатен, определено прикова вниманието на доста медии върху темата. Причината за въвеждане на безплатен транспорт в гр. Скопие е покачването на замърсяването на въздуха.  С безплатния градски транспорт властите ще стимулират гражданите на града да не ползват автомобилите си, а обществения транспорт в града. Възможността за безплатно ползване на автобусите е временна, и ще се предоставя докато запрашеността на въздуха достигне необходимите мерки, съобщиха медии като БНТ  и много други.

Защо Скопие може да си позволи безплатен градски транспорт?

Благодарение на Интелигентната Транспортна система, разработена и внедрена от EuroGPS (вече Viasat Technology) в градския транспорт, Скопие може контролирано и автоматизирано да регулира цените на билетите за градския транспорт.  Електронната система позволява системата за билети и карти лесно да се настрои с нулева цена, така че гражданите да се возят безплатно, както и да се отчита безплатното ползване на услугата, поради голямото замърсяване на въздуха.

Интелигентна транспортна система, внедрена в градския транспорт на гр. Скопие

Задръстванията и вредните газове причиняват все повече трайни икономически загуби и множество социални вреди в редица населени места в световен мащаб. Интелигентните транспортни системи (ИТС) са комплексни иновативни технологии за управление на трафика, които създават транспортна среда, която е по-безопасна, оптимизирана, по-устойчива и по-екологично ориентирана.

Внедрената Интелигентна Транспортна (ИТС) система в градския транспорт в гр. Скопие от EuroGPS (вече Viasat Technology) позволи на общината в Скопие и операторите на обществен транспорт да подобрят имиджа си, чрез намаляване на задръстванията и вредните газове, и повишаване на надеждността на разписанията на обществения транспорт.

Вижте повече за Viasat ITS и проблемите, които общините могат да решат с внедряване на Интелигентни транспортни системи (ИТС) в градския и извънградски транспорт и за възможността за имплементиране на автоматизирана система за таксуване на пътниците.