Превозвачите, които не свалят данните от своя тахограф и не спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/2006, относно времето за управление, почивките в работно и извънработно време по отношение на водачите, извършващи автомобилен превоз на стоки и пътници, могат да бъдат глобени от 1000 до 5000 лева.

В зависимост от нарушението, се прилагат следните имуществени санкции на превозвачите:

 

САНКЦИЯ
1За превозвачи, които не са осигурили извличане на всички данни от   тахограф или от картата на водача3,000 лв.
2За превозвачи, които не съхраняват данни от дигиталния тахограф или картата на водача за период 365 дни или отказват да ги предоставят за проверка от контролните органи5,000 лв.
3Превозвачи, които дават на водачите бонуси , свързани с изминатото разстояние или с количеството превозени товари , и това води до застрашаване безопасността на движението и/или нарушава изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 или на AETR3,000 лв.

 

САНКЦИЯ
4Без тахограф в камиона или ако монтираните тахографи не са от одобрен тип.5,000 лв.
5За не осигуряване на правилното функциониране на тахографа.3,000 лв.
6Ако камионът се управлява от водач, който не притежава карта за водача.3,000 лв.

 

САНКЦИЯ
7На превозвачи, които не са осигурили информация на водача за изискванията на регламенти Регламент (ЕС) № 165/2014, Регламент (ЕО) № 561/2006 или AETR.2,000 лв.
8Превозвачи, които подправят, укрият или унищожат данни, записани и съхранени в дигиталния тахограф, в картата на водача или на разпечатките от дигиталния тахограф.3,000 лв.
9На превозвачи, които манипулират тахографа, тахографския лист или картата на водача, което може да доведе до подправяне на данните.1,500 лв.

 

САНКЦИЯ
10За превозвачи, които не осигуряват спазване на работното време и почивките1,000 лв.
11На превозвач, в чието превозно средство е установено монтирано устройство за подправяне на данните, записани в тахографския лист, съхранени в дигиталния тахограф, в картата на водача или на разпечатките от дигиталния тахограф5,000 лв.
12На превозвач, които не са осигурили поправката на тахографа от одобрен сервиз или тя не е извършена на пътя в рамките на 7 дни от откриване на неизправността на тахографа3,000 лв.

 

8000 лв. и отнемане на лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или на лиценза на Общността се прилага при повторни нарушения по точки 2, 4, 6, 10, 12 и 13.

Подробности за прилаганите имуществени санкции при обществените вътрешни и международни превози на пътници и товари с автомобили, извършвани от български или чуждестранни превозвачи можете да научите от Закона за автомобилните превози.

Използвайте съвременните технологии, за да сте сигурни, че водачите спазват предвиденото от закона време за управление и почивка, и не ви застрашават глоби.

За да сте сигурни, че данните от вашите тахографи са свалени и налични, използвайте модул Тахограф към GPS системата на Viasаt Group. С него извличате отдалечено данните от тахографа, картата на водача и ги съхранявате 24 месеца в своя софтуерен акаунт.

 

Научете повече как да се предпазите от глоби с модул Тахограф. Свържете се с  нашите специалисти на 0700 1 49 49 или заявете консултация.