Причината за разделянето на градско и извънградско шофиране е различната разходна норма на горивото при пробег в градски и извънградски условия. Всеки счетоводител ще потвърди, че при изчисленията на разхода на гориво за данъчни цели, се прилага различна норма за разход на гориво в населени и извън населени места.

Най-лесният начин за разделяне на градски и извънградски пробег е чрез GPS система за контрол на транспортни средства. Някои GPS системи автоматично отчитат пробега на превозните средства за определен период от време, и го разделят на градски и извънградски. Това става на базата на геозониране на населените места на цифрова географска карта, което позволява да се направи въпросното разделяне на пробега. От потребителя на GPS системата не се изисква нищо  друго, освен да зададе периода, за който желае да се генерира справката.

Вижте справка за Градско и Извънградско Шофиране, която можете автоматично да генерирате от GPS системата на Viasat Technology.

градско и извънградско шофиране

Справката дава следната информация за избрания период:

  • Градско шофиране (км.) – пробег в градска среда;
  • Извънградско шофиране (км.) – пробег в извънградска среда;
  • Време на престой – общо време на престой на едно място;
  • Километраж в началото на периода – километражът на автомобила в началото на периода на справката.

 

Ако искате да:

  • облекчите счетоводството
  • намалите документооборота
  • намалите административната работа
  • имате обективна информация за градския и извънградски пробег

можете да се възползвате от GPS системата на Viasat Technology, която автоматично разделя градските и извънградските километри.

Viasat Technology е част от Viasat Group.