Ако сте се ориентирали към решение с GPS система, което искате да ползвате при разделянето на лични и служебни километри, за целите на данък Уикенд, е добре да знаете някои подробности, които ще са ви от полза.

Начините за отчитане на пробега от GPS системите са два, в зависимост от това дали се прави връзка към борд компютъра на автомобила или не. И двата варианта вършат работа, но следва да съобразите спецификата на всеки от начините, които се различават по:

  • Хардуерните компоненти, които се монтират в автомобила – GPS/GPRS проследяващ модул, CAN/OBDII устройство;
  • Цената на хардуерното решение;
  • Начинът, по който се прави отчитането на личните и служебни километри;
  • Степен на автоматизираност на процеса.

Ще разгледаме последователно двата варианта с предимствата и недостатъците.

Отчитане на пробега посредством GPS модул, без връзка към борд компютър на автомобила

Това е възможно най-нискобюджетния вариант, тъй като в автомобила се инсталира само GPS проследяващ модул.

Етапите през които потребителят минава са: (1) монтаж на GPS проследяващ модул в автомобила, (2) инсталация на софтуер SmartTracker, (3) задаване на работното време в софтуерната част на системата, (4) изравняване на GPS пробега с този на километража на автомобила; (5) Генериране на справки и/или пътни листа за личен и служебен пробег.

blog-danuk-weekend-4-1.png

 

Особеността при този вариант е, че данните от километража на автомобила и отчетения по GPS пробег имат малка разлика, която обичайно е от порядъка на 2 -5%.

Ако се питате защо има разлика, отговорът е съвсем логичен. При отчитането на пробега от километража на автомобила и от GPS системата се използват различни методи за измерване.

Километражът на автомобила отчита пробега на база брой обороти на гумите за единица време. Има значение размера на гумата, грайфера, джантата и т.н. Съответно при промяна на кой да е от цитираните параметри се променя разликата с отчетения по GPS пробег. Докато GPS системата отчита изминато разстояние за единица време, което наричаме GPS пробег.

Макар и малка, тази разлика между отчетения по GPS пробег и този по километраж, следва да се изравни в полза на километража на автомобила. Специално за тези цели GPS системата EuroGPS SmartTracker има разработена софтуерна функционалност за изравняване на километрите, отчетени по GPS с тези отчетени от километража на автомобила. Изравняването на километрите се прави ръчно от потребителя, което създава известно неудобство, но GPS решението е приложимо за всякакви марки и модели транспортни средства. Другото предимство на този вариант е по-ниската цена в сравнение с варианта, при който се прави връзка с борд компютъра на автомобила.

 

Отчитане на пробега посредством GPS модул и CAN/OBDII връзка към борд компютъра на автомобила

Етапите през които потребителят минава са: (1) в автомобила се монтират GPS проследяващ модул и (2) CAN/OBDII модул за връзка към борд компютър, (3) инсталация на софтуер SmartTracker, (4) задаване на работното време в софтуерната част на системата; (5)  Генериране на справки и/или пътни листа за личен и служебен пробег.

Отчитане на пробега посредством GPS модул и CAN връзка към борд компютъра на автомобила

Голямото предимство на този вариант е възможността за директно отчитане на пробега чрез четене на километража от борд компютъра, за чиято цел се инсталира допълнителен хардуер – CAN/OBDII модул. При тази конфигурация на предоставяне на услугата (с GPS модул и CAN/OBDII модул за връзка към борд компютър), потребителят автоматично получава данните от километража. Единственото, което трябва да направи е да зададе в софтуера SmartTracker работното време на базата, на което се прави разделяне на лични и служебни километри.

Вариантът с четене на данни от борд компютър има два недостатъка. Първият е малко по-високата цена на решението. Вторият е, че това решение не е приложимо за всички МПС. За колите, при които няма борд компютър или не могат се четат данни от борд компютъра винаги може да се ползва варианта за отчитане на пробега без връзка към борд компютър, чрез GPS модула и ползване на софтуера за изравняване на пробега по GPS с този на километража.

 


По-долу можете да видите кратко сравнение на предимствата и недостатъците:

 Вариант 1 – без връзка

към борд компютър

Вариант 2 – с връзка

към борд компютър

Предимства1/ Ниска цена;

2/ Приложим за всички марки и модели транспортни средства.

1/ Автоматично четене на километража / одометъра / пробега директно от борд компютъра на транспортното средство;

2/ Четене на данни от борд компютъра като гориво, обороти, температура на двигател и други в зависимост от данните, които борд компютъра предава по CAN/OBDII за потребителски цели.

Недостатъци1/ Необходима е ръчна корекция на данните за пробег, отчетени по GPS, поради разлика в километража.1/ По-висока цена;

2/ Не е приложим за всички МПС.


 

Какви са възможните варианти за решаване на въпроса с GPS система за данък Уикенд конкретно за Вашите автомобили, можете да проверите веднага.