Технологията продължава бързо да променя транспортната индустрия Телематиката и GPS устройствата променят начина, по който фирмите следят своите автомобили. Автономните превозни средства, макар да са още в ранен етап на развитие, променят драстично автомобилната индустрията. С навлизането на някои иновативни технологии, застраховките също не са това, което бяха.

 

Застраховки според експлоатацията на автомобила

Телематиката доведе до развитието на застраховките на базата на експлоатацията на автомобила, или казано по друг начин, застраховки в зависимост от начина на шофиране на превозното средство. Този застрахователен модел се фокусира върху безопасността на шофьора, която се наблюдава чрез диагностичната OBD букса на автомобила. Телематичният софтуер проследява всяко пътуване и засича рисковите действия на шофьора, като например превишена скорост, рязко натискане на спирачката и бързо ускоряване. Освен това се прилагат и коефициенти за риск в зависимост от типа път, географската зона, продължителност на пътуванията и други подобни параметри. Колкото по-безопасен е начина на шофиране на автомобилите, толкова по-ниски са цените на застраховките.

Някои застрахователни компании, извън България, предлагат до 40% отстъпка, при достигане на определени нива на безопасност. Резултатът от подобен подход при застраховането е печеливш за всички страни: за фирмите, за застрахователите и за водачите на превозни средства. Фирмите реализират спестявания от по-ниски застрахователни разходи и по-малки разходи за автомобилите. Застрахователите намаляват претенциите за щети и изплатените такива. Водачите на моторни превозни средства подобряват безопасността и риска от катастрофи, както и инциденти по-пътя.

Този вид застраховки се разраства с всяка изминала година, като между 2015-та и 2016-та година, пазарът се е разширил с 32%. Северна Америка разполага с най-големия пазар, достигащ 7.1 милиона застраховки, следван от Европа с 6.5 милиона.

Начинът на шофиране на водача на пътя е най-лесно предвидимия рисков фактор, с 200% по-предвидим, в сравнение с анализа на база заведените застрахователни щети. Чрез него можем лесно да идентифицираме по-малко рисковите шофьори и това да доведе до намаляване на разходите за автопарка.

Застраховката, базирана на експлоатация на автомобила или на начина на шофиране на водача, подпомага фирмите да имат повече контрол над разходите за застраховане на автопарка.

Очаква се в следващите няколко години, все повече потребители и собственици на автопаркове да се възползват от този вид застраховки. Освен това се предвижда до 2020 година, около 70% от застрахователите да комбинират застраховката с телематичен софтуер.

С навлизането на все повече самоуправляващи се коли, се очаква използването на този вид застраховки да продължи да расте.

 

Автономни автомобили

Застрахователната картина ще продължи да се изменя именно заради автономните автомобили, които навлизат на пазара. Това означава, че отговорността при инциденти ще пада основно върху производителя и технологичните компании, което от своя страна се очаква да доведе до понижаване на разходите с повече от 75%. Някои потребители могат да решат да не застраховат автомобила си, а да разчитат на здравната си застраховка.

В следващите няколко десетилетия, автомобилната застрахователна индустрия ще се измени. Ще има изместване на посоката към застраховки, които се изчисляват спрямо използваемостта и ще се фокусират главно над производителите и компаниите, вместо над шофьорите.

 

На базата на двата иновативни фактора в транспортната индустрия, Viasat Technology разработи услугата Viasat Insurance Telematics. Това е иновативно и уникално за Българския пазар GPS решение в сферата на застрахователната телематика. Услугата позволява на застрахователната компания близък контрол и информация за начина на шофиране и регистриране на автомобилен сблъсък. В резултат, застрахователите постигат филтриране на „лошите“ клиенти и задържане на клиентите с добра застрахователна история. Други ползи от услугата са намаляване на стойността на изплатените искове, намаляване на инцидентите на пътя, намаляване на броя на предявените искове, както и минимизиране на застрахователните измами.