Редовните злоупотреби с горива в автопарка създават проблеми при отчетността на компаниите, завишават разходите и намаляват ефективността на фирмената флотилия.

Най-голямото предимство на поставянето на GPS устройства с контрол на горива са автоматичните отчети и справки, които системата генерира. При крайните клиенти те се използват като неоспоримо доказателство за това: краде ли се гориво от служебните превозни средства; колко литра точно са откраднати; къде, кога и от кого се извършва кражбата.

злоупотреби с горива в автпарка

Фиг.1

На фиг. 1 е даден конкретен пример за източване на гориво. Текстовата информация описва конкретното превозно средство, датата и времето на престой. Върху географската карта се визуализира местоположението, а графиката показва количеството източено гориво в литри, датата и часа на събитието. По аналогичен начин се отбелязват и всички зареждания.

злоуоитреби с горива

Фиг.2

На фиг. 2 е дадена таблична информация за администриране на зарежданията и конкретните злоупотреби с горива. Подобна справка може да бъде генерирана  обобщена за целия автопарк едновременно, за отделно превозно средство, за произволно избран период от време.

 

Удобен инструмент при управлението на автопарка е автоматизираното изчисляване на преразхода и икономията на гориво на всяко едно превозно средство (фиг. 3). Тази справка е изключително удобна, когато преразхода на гориво произтича от лош стил на шофиране, кражба на гориво от т.нар. „обратна нафта“ или чести кражби на малки количества гориво.

злоупотреби с горива

Фиг. 3

Това е само част от крайно необходимия доказателствен материал, който ще ви помогне да се преборите срещу лошите практики и кражбите на горива.  За подробен анализ на възможностите за оптимизация на разходи на вашият автопарк, както и за противодействие срещу кражбите на горива, възползвайте се от безплатна консултация с нашите специалисти като ни потърсите на посочените координати или попълните  формата по-долу.