Когато фирменият автомобил се ползва освен за служебни и за лични цели, следва данък „Уикенд“, т.е. налага се разделяне на пробега на личен и служебен. Причината е, че държавата не дава данъчен кредит в частта за лично ползване на актива.

Как доказвате личен и служебен пробег на вашите служебни автомобили?

Лесно можете да докажете служебните и лични километри на вашите автомобили, посредством решението на EuroGPS SmartTracker!

Как конкретно се постига това от потребителите на EuroGPS ?

blog-danuk-weekend-1.png

  1. Потребителят задава работно време за всеки автомобил в календара на GPS системата SmartTracker;
  2. GPS системата SmartTracker разделя пробега на служебен и личен, в зависимост от работното време, регламентирано от потребителя;
  3. Потребителят генерира справка с разделени лични и служебни километри:

 

Примерна справка
данък уикенд - работно време

 

Можете да генерирате много и разнообразни по формат отчети, с разделен личен и служебен пробег.

Ползването на автомобилите за служебни и лични нужди е практика в много фирми.

Проверете как можете да използвате системата на EuroGPS, за да решите перманентно доказването на лични и служебни километри за Данък „Уикенд“.