На 30.12.2019 г. ИКОМ ООД получи одобрение за Деклариран доставчик на данни (ДДД) от УС на Агенция „Пътна Инфраструктура“ (АПИ) с решение № 24305/19, след като през август 2019 дружеството беше вписано в регистъра на Националните доставчици на услуги (НДУ) за електронно събиране на пътни такси с решение № 22932/19 от 09.08.2019 г. на АПИ.

Вписването в двата регистъра ще позволи на ИКОМ да доставя данни за GPS позиционирането на превозните средства за отчитане на ТОЛ таксите при преминаване през платените пътни участъци и да предоставя ТОЛ услуги на други Доставчици на декларирани данни след като бъде пусната в действие електронната ТОЛ система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние.

Вписването на ИКОМ (с търговско наименование Viasat Technology)  като Деклариран доставчик на данни (ДДД) в регистъра на АПИ позволява на дружеството да събира и доставя данни за GPS позиционирането на превозните средства за отчитане на ТОЛ таксите при преминаване през платените пътни участъци със съществуващите GPS устройства на настоящите си клиенти.

През март 2020 г. се очаква да заработи официално електронна система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние, наричана ТОЛ. Това означава, че пътните превозни средства над 3,5 тона ще заплащат ТОЛ такси при преминаването по платените пътни участъци.

Съгласно предоставената към момента информация от АПИ, заплащането на ТОЛ таксите ще може да се извърши по три възможни начина:

  1. Чрез GPS устройства

В този случай използващият платената пътна мрежа в България е необходимо да има инсталирано GPS устройство в превозното средство и сключен договор с Доставчик на декларирани данни (ДДД), какъвто е ИКОМ ООД, който е вписан в регистъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. За да може да предоставя услугата ДДД доставчикът трябва да има сключен договор с Национален доставчик на услуги (НДУ).

  1. Чрез GNSS бордово устройство

При този вариант ТОЛ таксите се отчитат чрез GNSS базирано бордово устройство, инсталирано в автомобила. Последното генерира данни за ТОЛ (тол декларации), необходими за изчисляване на дължимите такси. Данните се обработват от НДУ.

  1. Чрез Маршрутна карта

Третият начин за използването на платената пътна мрежа ще бъде чрез закупуване на Маршрутна карта. Тя ще може да се закупи от каналите за продажба на електронна винетка на АПИ, като ползвателят или собственикът задава началната и крайна точка на маршрута, до четири междинни точки по избрания маршрут, заедно с техническите характеристики на превозното средство – регистрационен номер, националност на пътното превозно средство, категория на пътното превозно средство, емисионен клас и брой оси.

Закупената маршрутна карта ще дава право за еднократно преминаване по избрания маршрут. Валидността на маршрутната карта е 24 часа от момента на активирането й. Последната може да бъде закупена до 7 дни по-рано от регистрирани потребители или до два дни предварително от нерегистрирани потребители.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на 0700 1 49 49 или ни изпратете запитване.