Корпоративен Car Sharing, или споделеното използване на автомобили, бързо навлиза в корпоративния свят, благодарение на технологиите. Смисълът на Car Share се свежда до споделено използване на група служебни превозни средства, собственост на компанията, от нейните служители, които нямат зачислени служебни транспортни средства.

Корпоративният Car Sharing позволява значително да се автоматизира управлението на автопарка и да се намалят разходите за него в дългосрочен план. Чрез него служителите, които нямат зачислен автомобил, лесно могат да заявят такъв за служебни цели, като по този начин се спестяват пари от ползването на таксита, автомобили под наем или недотам удобния за бизнес цели – градски транспорт. Така служителите спестяват не само разходи за транспорт, но и време, което по същество също е пари.

Ползите са както за фирмата собственик на превозните средства, така и за служителите. От една страна компанията реализира спестявания от външен транспорт, от друга страна служителят може да избере автомобил, който да отговаря на конкретната необходимост от транспорт.

Ползи на Корпоративен Car Sharing за фирмите

От гледна точка на компанията корпоративният Car Sharing на служебни коли има следните ползи:

  • Намалява разходите за използването на външен транспорт като таксита, автомобили под наем и т.н., тъй като всички служебни автомобили се използват максимално и са в непрекъсната употреба;
  • Оптимизира се използването на паркоместа;
  • Лесно отчитане и разпределение на разходите по cost центрове. Спестява време и ресурси със съвременно управление на автопарка, посредством персонализирани правила и подробна аналитична информация;
  • Генериране на допълнителни приходи чрез предоставяне на служебните автомобили на партньорски фирми срещу заплащане (чрез отдаването им под наем);
  • Генериране на допълнителни приходи чрез предоставяне на служебните автомобили на служителите извън работно време или на партньорски фирми срещу заплащане;
  • Създават корпоративна социална отговорност и привързаност към бранда на компанията от служителите, които използват служебните превозни средства с иновативна технология за заявяване и споделяне.

 

Ползи на Car Share-ингът за служителите

От гледна точка на служителите, корпоративният Car Sharing има следните ползи:

  • Спестява време и увеличава ефективността при изпълнение на задачите;
  • Удобство. Бързо и лесно запазване на автомобил, без усложнени административни процедури. Служителите могат да запазят лесно автомобил за служебни цели, когато трябва да посетят клиент или да отидат до друг офис на фирмата;
  • На корпоративно ниво компанията има свободата да споделя своите коли със служителите освен за служебно и за лично ползване също така. Последните могат да запазят служебна кола за лично ползване през събота и неделя или за извънработно време. Това дава легална възможност да се използват служебните коли за лични цели при ясни правила.
  • Системата може да се използва и ако служителите искат да споделят личните си коли с колеги за служебни или лични цели.

Като цяло корпоративния Car Share-инг въвежда нов вид мобилност на служителите. Много компании по света избират модела за споделено пътуване, за да спестят разходи, които се правят например за таксита или друг вид външен транспорт за изпълнение на служебни задачи.

Ако сте фирма, която има служебни автомобили и искате да намалите разходите за транспорт, изберете иновативното съвременно решение за споделено пътуване (Car Share) на Viasat Technology.

Научете повече за Viasat Car Sharing.