Предизвикателствата пред съвременния градски транспорт

В днешно време услугата градски транспорт се сблъсква с множество предизвикателства. Задръствания, конкуренция с леките автомобили, удължена продължителност на придвижването, намаляване на средната скорост особено в централните градски части, липса на приоритети на кръстовищата или собствено трасе са сред минусите, които правят използването на градския транспорт непривлекателно.

В помощ на цитираните проблеми идват т.н. Интелигентни транспортни системи (ITS – Intelligent Transport Systems), които са комплексно иновативно решение за управление на градския трафик. Те внасят безопасност,  оптимизират разходите за градския транспорт и го правят по-екологичен за градовете. Освен това, интелигентните и ефективни системи за градски транспорт подобряват качеството на живот чрез по-малко замърсяване, по-малко задръствания и по-малко катастрофи.

Какво подобряват Интелигентните транспортни системи

Интелигентната система за градски транспорт на Viasat Technology значително намалява оперативните разходи за транспорт и допринася за положителния имидж на общините. Решението на Viasat Technology доказано подобрява придвижването с обществения транспорт и води до увеличаване на броя граждани, които използват услугите на градския транспорт.

Повече за ITS системата на Viasat Technology

Телематичната система на Viasat Technology предоставя автоматични данни за местоположението на превозното средство,  реално временна информация на пътниците за очакваното превозно средство на спирките, данни за закъснения и е интегрирана с Google transit.

Системата за интелигентен транспорт на Viasat Technology има разработен удобен софтуер с модули за оперативен контролен център, флийт мениджмънт, реално-временен контрол, автоматично планиране и генериране на графици както за водачи така и превозни средства, и контрол на изпълнението на разписанията.

Системата се състои от софтуерна платформа с отворена архитектура, бордови устройства за кабината на водача, дисплеи за спирките и опционално оборудване за реално временна информация на електронно табло в превозното средство, отчитане на броя пътници, мониторинг на системите за отваряне/затваряне на вратите, гласова система, приоритет за градския транспорт на светофарите и др.

Шест града вече използват системата за интелигентен транспорт на Viasat Technology или отделни модули с отличен резултат както за гражданите, така и за общините. Положителните резултати се наблюдават веднага след внедряването. Системите за градски транспорт дават възможност на общините, операторите и гражданите да бъдат информирани и да вземат координирани решения.

Съвременният бизнес модел на Viasat Technology позволява въвеждането в експлоатация на система за интелигентен градски транспорт при много рентабилни условия. Разработената от Viasat система позволява специализирани модерни решения на много конкурентна цена.

Научете повече като се свържете с нас на 0700 1 49 49 или чрез формата по-долу.