Моделът за споделено използване на автомобили, което навлезе с чуждоезичния израз Car Sharing и софтуерният продукт под името Viasat Car Sharing, разреши няколко, но съществени проблеми на фирми с голям брой служебни автомобили.

1. Недостатъчното натоварване на служебните автомобили.
Viasat Car Sharing софтуерът позволява максимално използване на служебните автомобили във всяко депо, град или гараж, посредством добрата организация на електронните заявки за автомобили и бързата им обработка. Фирмите с голям брой служебни автомобили изпитват истинско облекчение при организацията за споделено ползване на служебните коли за срещи, командировки и пътувания с използването на софтуерна система за заявки на автомобили.

2. Трудното администриране на споделеното ползване на автомобили.
Car Sharing софтуерът дава възможност лесно да се менажират постъпилите заявки за служебни автомобили и своевременно предоставяне на подходящо транспортно средство, според необходимия брой места.

3. Обективност в информацията за натовареността автомобили по cost (кост) центрове, гаражи или депа.
Софтуерната платформа е направена, така че да може веднага да се получи информация за:
– Брой потвърдени и отказани заявки към един cost център, гараж или депо;
– Общ пробег за изпълнение на заявките;
– Среден пробег за изпълнение на заявка.

4. Данни за ефективността на всеки cost център, гараж или депо.
Липсата на информация за натовареността на автомобилите и каква част от тях се използват може да има сериозно въздействие върху разхода за автопарка. Дали бихте държали в гаража автомобили, които не се ползват или излизат веднъж седмично? Но за сметка на това имат разходи за поддръжка, застраховки, гуми?
Модулът за отчети на платформата Viasat CarSharing ще ви каже:
– % използваемост на всеки автомобил;
– Брой автомобили в депото;
– Брой автомобили, които не са използвани.

Справочният модул дава повече от подробна информация за уплътняването при използването на всяко превозно средство.
Ако искате да научите повече за това, как работи софтуерната платформа за Car Share на служебни автомобили на Viasat Technology, свържете се с нас на 0700 149 49