„Какво е телематика?“ е един от най-често срещаните въпроси в корпоративния свят. VЕМ Technology знае отговора. 

Какво е телематика?

Телематиката е съвременна технология, която позволява дистанционно предаване на данни от подвижни или неподвижни обекти към други такива или системи. Прилага се за отдалечено събиране на информация от превозни средства, кораби, складове, сгради, пътни камери и много други, най-често в реално време. За преноса на събраните данни се използват телекомуникационни мрежи, а за позиционирането се използват сателитни системи. Данните могат да се събират в облачни структури и да се достъпват от потребители чрез интернет и специализирани софтуери. 

 

Телематиката е технологията, която ни дава възможност да виждаме движението на даден обект без да сме физически при него.

Днес телематиката има изключително широко приложение за целите на контрол на лични превозни средства или служебни автопаркове с цел сигурност, анализ и оптимизация. Телематичните системи събират данни за местоположение, разход на гориво, ниво на акумулатор, пробег, обороти, ефективност на шофиране на водача и много други. Събраната информация обикновено се изпраща към софтуерни системи, които я обработват и представят в удобен за ползвателя вид. 

 

Как работи телематиката за контрол на превозни средства?

Телематичните системи могат условно да се разделят на следните компоненти:

 • GPS сателитна мрежа (GNSS – Global Navigation Satellite System), чиято основна функция е да локализира местоположението на превозното средство.
 • Цифрова географска карта, върху която се визуализира местоположението на превозните средства, определено от GPS сателитната мрежа.
 • GPS устройства, инсталирани в превозните средства, локализират местоположението на автомобилите, събират данни от тях и ги изпращат към облачни структури и софтуер за наблюдение.
 • Телекомуникационна мрежа, чрез която безжично се пренасят събраните от GPS устройствата данни към софтуера на потребителя.
 • Облачна инфраструктура, която обезпечава услугата за предоставяне на  данните от превозните средства до крайния потребител.
 • Потребителски софтуер, чрез който всички събрани данни се визуализират в удобен за потребителя вид на компютър, таблет или смарт телефон.
 • Доставчик  на телематични услуги, който предоставя услугата на крайния потребител

 

Какво представляват GPS устройствата?

GPS устройствата се инсталират в превозните средства, за да може да се следи тяхното местоположение и данните от автомобила.

GPS устройствата имат следните основни елементи:

 • GPS приемник за локализация, посредством сателитна мрежа.
 • GPRS модем със SIM карта, чрез който се изпращат и приемат данни от телекомуникационна мрежа.
 • Аналогови и цифрови входове или интерфейси, към които се предават данни от автомобилни сензори или директно от борд компютъра на автомобила.

Освен изброените по-горе, може да има и други елементи, в зависимост от функционалността на съответното устройство и неговото приложение. Например за целите на застрахователна телематика може да се добави акселерометър за регистриране на сблъсък и стила на шофиране на водача.

Какви данни могат да се следят за автопарка чрез телематиката?

Палитрата от данни, които могат да се предават, следят, обработват и анализират чрез телематика е изключително широка. Сред най-често използваните са:

 • Местоположение на автомобила в реално време.
 • Скорост на превозното средство.
 • Ниво на гориво.
 • Напрежение на акумулатор.
 • Данни от борд компютър.
 • Идентификация на водач, който управлява превозното средство.
 • Посещавани обекти.
 • Много други.

Какви са ползите от телематиката за автопарка? 

Ползите от телематиката за автопарка и причината почти всяка фирма със служебни автомобили да се възползва от тази технология са:

Намаляване на разходите

Намаляването на разходите за транспорт е в резултат на дисциплиниране на водачите, намаляване на злоупотреби със служебни автомобили и ограничаване на престоя и излишните километри.

Сигурност 

Наличието на проследяващо GPS устройство в автомобила внася допълнителна сигурност за водача, превозното средство и негови товар. В случай на кражба на превозното средство, последното може да бъде локализирано. При заплаха за водача, последният може да използва паник бутон, чрез който да уведоми специализиран център.

Безопасност

Безопасността е фактор с огромно значение. Доказано е, че внедряването на телематични системи, които дават информация за водача и превозното средство в реално време, намалява скоростта на автопарка, щетите и произшествията.

През последните години все повече хора се питат какво е теламатика. Тя промени облика на редица индустрии. Фирмите, управляващи автопаркове от превозни средства, приеха телематиката като начин за повишаване на стандартите за обслужване на своите клиенти, повишаване на ефективността, увеличаване сигурността и безопасността, и намаляване на разходите.

VЕМ Technology ще Ви помогне да приложите телематиката в ежедневието си. Свържете се с нас през контактната форма по-долу или на телефон 0700 1 49 49.