Как да докажа кражба на гориво?  

С поставянето на GPS система може лесно да се регистрира кражбата на един от най-скъпите ресурси – горивото. Установяването на кражба, обаче, следва да бъде съпроводено с доказателства за това – да се подготвят справки, отчети, графики, които неоспоримо да потвърдят злоупотребата със служебното гориво. Това от своя страна, може да доведе до загуба на друг ценен ресурс – човешкият.

Ето как VEM Technology разрешава този проблем – наш екип от висококвалифицирани специалисти се грижи за предоставяне на „Менажирана услуга за технически контрол на горивата“. Без да е необходимо да работите със софтуера, нашият център за работа с клиенти ви изпраща периодична информация.

Какво включва менажираната услуга за технически контрол на горивото – VEM Fuel Control PRO:

  1. Ежемесечен мониторинг на вашия автопарк;
  2. Автоматично и ръчно импортиране на зареждания от електронни фактури;
  3. Калибрация на горивни датчици;
  4. Ежемесечно сравнение между административно фактурираното гориво и отчетеното такова от GPS системата;
  5. Изготвяне на ежемесечен анализ за евентуални източвания на гориво;
  6. Ежемесечен анализ за разхода на гориво на всяко от превозните средства;
  7. Изготвяне на ежемесечни експертни оценки за извършени злоупотреби (източвания), които имат тежест пред съответните институции.

 

Това e най-добрия начин за уравление и контрол на горивата във вашия автопарк:

  • Без загуба на време и човешки ресурс;
  • Без да е необходимо да поемате излишна отговорност;
  • Без допускане на грешки при извършването на горивния анализ.

Възползвайте се от безплатна консултация с нашите специалисти като ни потърсите на посочените координати и попитате за VEM Fuel Control Pro. Въпросът „Как да докажа кражба на гориво?“ вече няма да стои пред Вас!