Разделянето на личен и служебен пробег за целите на данък “ Уикенд “ може да бъде трудно, сложно и времеемко, освен ако не сте се замислили за техническо решение. Има ли начин да се автоматизира разграничаването на служебните и лични километри? Да, има и дори можете да избирате варианти!

Разделянето на служебните от личните километри може да бъде лесно и бързо с използването на GPS система. Терминът „GPS система“ може да ви звучи сложно, но всъщност не е. Сложността й е съизмерима с употребата на Смартфон.

В нашия технологичен свят се налага непрекъснато да се образоваме. Това ни гарантира, че сме в крак с удобствата, които технологиите ни предлагат, за да облекчат нашето ежедневието или работа. По този повод искаме да внесем светлина по темата:

Как можете да разделите личните и служебните километри на автомобилите за целите на данък „Уикенд“ с GPS системата на EuroGPS?

 

Данък уикенд - EuroGPS

  1. Инсталираме GPS проследяващ модул във вашия автомобил.
  2. Предоставяме ви софтуер SmartTracker, който ползвате на вашия компютър.
  3. Задавате работното и неработно време в софтуерен календар на програмата SmartTracker.
  4. Избирате подходящия за вас отчет от модула за справки, например:

 

Примерна справка
Уикенд.jpg

 

Как да се справите с отчитането на личното и служебно ползване на служебния автомобил?

Какви са възможните варианти за решаване на въпроса с данък „ Уикенд “ конкретно за вашите автомобили?  Можете да проверите веднага, като заявите безплатна консултация!