Намаляването на разходите за автопарка е свързано с ограничаване или спиране на ползването на автомобилите за лични цели. Как? Като въведете следните правила:

 

1. Ограничете географския регион, в който колите имат право да се движат

Добрите практики за използване на служебните автомобили казват, че последните трябва да са заети около 90 %, но в тази заетост не влиза личното ползване. Ефективна мярка за намаляването на личните километри е ограничаване на географската зона, в която автомобила се движи. Ако обслужва обекти в гр. София или друг град, значи няма причина да напуска територията на града. Ако обслужва северната част на страната, то следва, че автомобилът се движи в нея.

С въвеждането на това правило ще избегнете ползването на служебните автомобили за екскурзии и семейни почивки.

 

2. Определете адреси за местодомуване или нощуване на автомобилите

С определянето адреса за методомуване на автомобила ограничавате възможността на водача да ползва автомобила за лични цели след работно време. С оглед на по-голяма прецизност можете да заложите нощуването или местодомуването да е в определен часови диапазон, например от 20:00 ч. до 7:00 ч.. Така автомобилът няма да може да се ползва след 18:00 вечерта и преди 6:00 сутринта.

 

3. Задайте лимит на лични километри

Възможността да се ползва автомобила за лични цели е политика, която всяка фирма решава самостоятелно. Все пак е добре това да не е безлимитно, ако искате намалите разхода за автопарка. Препоръката е да разрешите например 10 % лично ползване и всички разходи за горива над лимита да са за сметка на водача, макар това да не е единствения разход за автомобила.

 

4. Ограничете местата за спиране (паркиране) на автомобилите за служебни цели

Това правило е приложимо при фирми, чийто автомобили посещават едни и същи обекти, в които няма голяма динамика. Ако имате 100 обекта, които автомобилите посещават, то можете да ограничите спирането (паркирането) на автомобилите само на тези обекти, на бензиностанции, вашите офиси или складове. Във всички случай говорим за краен брой места за спиране. Тази практика ще спре посещението на обекти, извън вашия списък или клиенти.

 

Само за себе си, всяко едно от горните правила няма да е особено ефективно, но в съчетания на поне 3-и от тях можете да постигнете намаляване на разхода за автомобилите като спрете или ограничите личното им ползване. Контролът на спазването на горните правила се постига бързо и лесно с поставянето на GPS проследяващи устройства в автомобилите и софтуер за контрол.

 

Вижте как GPS проследяващата система ще Ви покаже нарушенията на зададените по-горе правила.

Depositphotos_27865179_l-2015 - Copy).jpg

Примерен отчет за нарушения на правила.