Viasat Car Sharing е допълнителен модул, интегриран със системата за GPS проследяване Smart Tracker. Той позволява резервиране на автомобили от автопарка на фирмата, администриране и отчетност на използването им.

Накратко как работи софтуерът за корпоративно споделяне, наричан още Viasat Car Sharing?

 • Не е нужно автомобилите да се зачисляват на конкретни водачи.
 • Всеки автомобил може да се ползва от всеки водач.
 • При необходимост от служебен автомобил, последният се заявява през мобилно приложение или web софтуер предварително.
 • Заявките за автомобили позволяват да се зададат броя пътници.
 • Освен пътниците, със резервацията може да се заяви и шофьор, което е особено практично за служителите без книжки или при посещение на зона с ограничено или трудно паркиране.
 • Заявката може да бъде само за трансфер, когато е нужен транспорт до летище или гара.
 • Системата не позволява резервиране на автомобил, който вече е зает.
 • Ако автомобилът не бъде използван до един час след започване на заявка, последната се анулира и автомобилът преминава в статус свободен.
 • Използването на всеки автомобил и заявка се отчита в детайли.

 

Роли в системата за споделено ползване на автомобили

 • Водач: Водачът, който желае да ползва служебен автомобили и лично ще шофира.
 • Пътник: Служител, който има нужда от автомобил с шофьор, защото отива на летище гара, в зона с трудно паркиране или просто няма шофьорска книжка.
 • Администратор на системата: Администраторът на системата получава информация автоматично за въведена нова заявка от служител за ползване на автомобил. Той потвърждава резервацията.
 • Отговорник на депо или гараж: Отговорникът на съответното депо бива автоматично уведомен за резервираните автомобили в неговото депо (гараж) и тяхната заетост.

 

Видове заявки за автомобили

 • Заявяване на автомобил, който служителят ще ползва за командировка, служебна среща, събитие или друго.
 • Заявяване на кола за трансфер. Това е случаят, при който служителят заявил автомобила е само пътник.

Параметри на всяка заявка за служебно МПС

 • Цел на пътуването.
 • Брой и имена на пътниците.
 • Начален и краен момент на пътуването.

Администриране на системата за Viasat Car Sharing

 

 • Потвърждаване на заявки от администратор и автоматично уведомяване на шофьора и пътниците за отредния им автомобил.
 • Автоматично уведомяване на отговорника на всеки гараж или депо за заетостта на всеки автомобил.
 • Възможност за отказване на заявка.
 • Контрол върху това кои служители могат да ползват служебни коли и кои не.
 • Разделяне на автомобилите по депа, гаражи или друг географски признак, а за да се избегне завяване на автомобил от друго населено място.

 

Отлична отчетност на софтуера Viasat Car Sharing

 • Брой заявки по депо (гараж) и автомобил.
 • Изминат реален пробег и шофиране по всяка заявка.
 • Изминат пробег и ефективност на автомобилите по депо или гараж.
 • История на заявките до 5 години назад.

Използвайте модулът за корпоративно споделяне на автомобили Viasat Car Sharing за лесно резервиране и администриране на разпределението на автомобили. С Viasat Car Sharing ще имате пълна отчетност за натовареността на колите в автопарка.

Повече информация можете да получите като ни се обадите на 0700 1 49 49 или заявите демонстрация или оферта.