Винарната, разполагаща с над 650 хектара лозови насаждения, избра Viasat Technology за свой технологичен партньор

 

“Черноморско злато“АД е една изключителна винарна, разположена в района на гр. Поморие, която се слави с бурна история и забележителни винени традиции. Избата произвежда вина, ракии и винено бренди и разполага с над 650 хектара собствени лозови насаждения. Част от портфолиото на винарната са серии вина и ракии с голяма популярност както в страната, така и в чужбина.

 

Частният случай

Основната причина, поради която “Черноморско злато” решават да се възползват от услуга, свързана с проследяването на автомобилите от фирмената флотилия, е оптимизирането на времевия прозорец при извършване на логистиката в дружеството, осигуряване на проследимост на транспортните единици в реално време и оптимизиране на разходите свързани с транспортирането на продуктите на компанията. Трудна задача, с която само опитни професионалисти могат да се справят.

 

Критериите

Основните изисквания, които “Черноморско злато” АД имат към бъдещия доставчик на услугата за оптимизирането на фирмената им флотилия, са:

  • отлична репутация на компанията и нейните екипи;
  • отлична комуникация на представителите на доставчика на услугата с отговорните служители на клиента;
  • монтажите, демонтажите и ремонтите да бъдат извършвани бързо и в удобно за клиента време и локация;
  • логично съотношение на предлагана услуга и цената на доставката.

Изборът на доставчик се състои в проучване на най-добрите практики на пазара и събиране на информация за най-доверените компании. Впоследствие са взети оферти и изборът е направен.

 

Smart Tracker от Viasat Technology

“Процесът по внедряване на услугата и последващите монтажи и ремонти протече и протича професионално от страна на Viasat Technology и без излишно ангажиране на време и загуби от наша страна.” – казват от компанията.

“Черноморско злато” АД избира да използва Smart Tracker от Viasat Technology, за да визуализира разположението на автомобилите си върху електронната карта в реално време. Като допълнение към Smart Tracker е включена и функционалност за следене на маршрути, времетраене на почивките и местата на спиране на автомобилите. Също така автоматично се генерират пътни листа, справки и отчети за пробег.

Резултатите не закъсняват – след въвеждането на услугата, се наблюдава оптимизиране на времевия прозорец в логистичните процеси на “Черноморско злато” АД, както и  дисциплиниране на водачите на превозните средства, което неизбежно довежда и до редуциране на разходите на клиента.