Висoкоточните капацитивни датчици се ползват заедно с GPS проследяващата система за следене на нивото на нафта или бензин в резервоара и разхода на гориво. Капацитивният датчик (или още наричан капацитивна сонда) е много подходящ, когато се търси висока точност на отчитане на ниво на гориво в резервоара или разхода на гориво в автопарка, но не е универсално решение. Накратко ще кажем за кои моторни превозни средства е подходящ, за кои не е, и защо.

Високоточните капацитивни датчици са нивомерни и се монтират в резервоарите на превозните средства. На практика капацитивната сонда отчита нивото на горивото в резервоара и го предава чрез GPS проследяваща система към потребителски софтуер. GPS системата чете данните от капацитивния датчик, нагледно визуализира нивото на горивото в резервоара и отчита разхода на гориво.

При какви моторни транспортни средства най-често се използват високоточните капацитивни датчици?

  • строителни, тежкотоварни машини, селскостопанска техника, цистерни, локомотиви, транспортна техника, камиони, автовишки и др.
  • машини с голям обем на резервоара и различна дълбочина на резервоара, т.к. има възможност за коригиране на дължината на датчика.
  • превозни средства с два резервоара – поставят се по една капацитивна сонда във всеки резервоар, които сумарно мерят общото количество гориво.
  • по-стари превозни средства, при които показанията на фабричния датчик не са достоверни и не може да се използва метода за контрол на горивата, посредством фабричния нивомер;
  • нови моторни превозни средства, при които няма техническа възможност за прочитане на информацията от борд компютъра на МПС-то, тъй като OBDII или CAN шината е заключена.  Отключването на достъпа до борд компютъра се прави в оторизиран сервиз на производителя на МПС, което е свързано с допълнително заплащане от страна на клиента, като цената е в пъти по-висока от алтернативата за поставяне на капацитивен датчик;
  • строителни машини, земеделска техника, камиони или други транспортни средсва с голям обем на резервоара, например над 100 литра.

Както споменахме в началото има известни ограничения, които ограничават приложението на капацитивните датчици:

Какви са ограниченията при използването на капацитивни датчици от GPS проследяващите системите?

  • За да се монтира капацитвен датчик в резервоар на моторно превозно средство е необходимо разстояние от минимум 40 см. над резервоара. Това технологично разстояние е необходимо за достъп, т.е за да се постави датчика в резервоара.
  • не е приложим при леки, лекотоварни автомобили, бусове или бордови камиони, поради липса на достъп.
  • не могат да се поставят в резервоари с неправилна форма, поради конструктивни причини, които не позволяват устойчиво закрепване;
  • не е препоръчително да се монтира на транспортни средства, които са в гаранция, тъй като инсталирането на капацитивен датчик е свързано с разпробиването на резервоара на автомобила, което ще доведе до отпадане на гаранцията.

Капацитивната сонда в съчетание с GPS проследяваща система е един чудесен начин за получаване на обективни данни за количеството гориво в резервоара, а също така и информация за разхода на гориво на автомобила.

Ако имате съмнения за кражби на горива, ако искате да спрете порочната практика за точене на нафта от резервоарите на камиони, строителни машини, селскостопанска техника, помислете за капацитивни датчици и gps проследяващи устройства. Те ще ви позволят да регистрирате и документирате източвания на горива.

Какво ще Ви струва поставянето на GPS устройтсва и капацитивни сонди за измерване на количеството гориво в резервоара? Заявете оферта с цени за капацитивни датчици и GPS проследяващи устройства.