Камарата на автомобилните превозвачи в България и VEM Technology стартират партньорство. Най-голяма полза от него ще имат клиентите ни, които са и членове на Камарата. 

Кои са КАПБ? 

Камара на автомобилните превозвачи в България е създадена през 2017 година като юридическо лице с нестопанска цел. Камарата обединява по хоризонтала и вертикала фирми, свързани с автомобилния транспорт в България.

Сдружението има широк обхват на действие и стремежът му е постигане на свързаност и комуникация по цялата транспортна верига – от производството на превозните средства до нуждата на фирмите от специализиран персонал. 

Членове на Камарата на автомобилните превозвачи са български и чуждестранни юридически лица, които са свързани по един или друг начин с транспортната дейност в България.

Какви са ползите за клиентите на VEM Technology? 

Всеки нов или настоящ клиент на VEM Technology, който е и член на Камарата на автомобилните превозвачи в България, ще получи преференциални условия и цени за нашите услуги.

Повече информация може да получите на телефон 0700 1 49 49 или на sales@vemtechnology.eu или чрез контактната форма по-долу.