Няколко добри практики за контрол на гориво при камиони, които ще Ви помогнат да държите под око разхода.

Изисквайте ежемесечно декларация, подписана от водача, която съдържа:

  • изминат пробег;
  • изразходвано гориво;
  • разход на гориво с прикачени касови бележки/фактури за направените зареждания с горива.

Това дисциплинира водачите и ги ангажира с доказване на разхода на гориво. От друга страна, ежемесечният контрол ще помогне бързо да видите, ако се появят отклонения в разхода на гориво при даден водач или камион.

Верифицирайте годишно разхода на гориво.

Лична проверка  от флийт мениджъра, на разхода на всеки камион, е най-сигурното решение. Мениджърът може персонално да кара камиона или просто да се вози с водача, но задължително да засича разхода на гориво.

Тази добра практика трябва да се прилага към камионите без предупреждение на водачите. Тя ще позволи да проверите дали декларираният разход на гориво от водача, съответства на отчетения при личната проверка.

Пломбиране на горивната система.

Пломбирането на горивната система е превенция на кражбите от обратната нафта.

Внедряване на GPS система с технически контрол на гориво.

Изберете GPS система, с която можете да следите горивото по начин, подходящ за вашите камиони.

Техническите средства за контрол на гориво при камиони са начин да се предпазите от кражби и да верифицирате дали отчетеното с разписка/фактура гориво е постъпило в резервоара.

Ако нямате време за контрол на горива, източванията или да верифицирате зареденото гориво в резервоара с отчетеното техническо средство, каквото е GPS системата за контрол, можете да се обърнете към нашите профилирани експерти по горива, които ще осигуряват 24/7 техническа поддръжка.