Постоянният контрол на поведението на шофьорите от фирмената флотилия носи благоприятни последствия и увеличава безопасността. Това беше основната тема на уебинара, воден от Matt Camden от Virginia Tech Transportation Institute (VTTI), който посетихме. Искаме да ви информираме относно темите, които бяха дискутирани, както и някои ключови идеи, които можете да предложите на екипа си.

Какви бяха темите на уебинара за контрол на поведението на шофьорите?

В уебинара Мат отвори три главни теми:

  • Какво поведение се счита за рисково?
  • Повишават ли безопасността системите за мониторинг?
  • Как успешно да използваме системите за проследяване?

Рисковото поведение на водачите е причина за 90% от инцидентите на пътя.

  1. Грешни решения: неправилно ускоряване, неспазване на достатъчна дистанция или неразумно шофиране спрямо условията на пътя.
  2. Невнимание спрямо случващото се извън автомобила, разсейване в автомобила. Примери за това са натискането на спирачката бързо и често или разсейване с пътник.
  3. Грешки, свързани с контрола на автомобила като свръх компенсиране на завой или паниране в опасен момент.
  4. Грешки, които не зависят директно от водача, като заспиване или здравословен проблем.

Какво ни казва статистиката?

контрол на поведението на шофьора viasat technology

Таблицата по-горе е въз основа на проучване, което показва топ рисковите поведения на пътя. Агресивното шофиране е сред най-рисковите, но и едно от най-рядко случващите се. Най-честото е несъобразената скорост с 12.8 пъти по-голяма вероятност от инцидент.

VTTI също направиха проучване, засягащо разсеяното шофиране, измервайки честотата и въздействието, което има. Очевидно обкръжението и действията по време на шофиране влияят на шофирането и вниманието на пътя. В зависимост от поведението, шансът за катастрофа може да бъде увеличен до 35 пъти.

Как да наложим контрол на поведението на шофьорите?

Един от начините е чрез система за проследяване на поведението на шофьора. Тази технология следи шофирането и идентифицира рисковите действия. Viasat Technology нарече своята услуга за контрол на поведението на шофьора Viasat Driver Manager. Това е решение за фирмени флотилии, което дава информация за това кой автомобил от кой водач е бил управляван в определен момент или период от време. По този начин, лесно се идентифицира отговорност в случай на получаване на глоба от камера или при ПТП. В допълнение, може да се прави разграничение между лично и служебно ползване, както и да оторизирате достъп на водачите само до определени автомобили. Налице е възможност за използване на фирмените карти на служителите за идентификация в автомобила.