Набързо ще разкажем как се роди нашият продукт за Car Sharing и ползите от него.

Създаването на софтуерна платформа никога не е самоцел или предположение за бизнес необходимост, която решава даден проблем. Проблемът се появява при клиента и на втори план идва решението на задачата, поставена от клиента с недвусмислени ползи, които се свеждат до спестяване на пари и удобство.

Какви са ползите от корпоративния Car Sharing? 

1. Лесна и бърза организация при управление на голям брой транспортни средства

Ако на даден служител е нужен автомобил, ще му трябват няколко секунди да извади телефона от джоба си и да заяви кола с мобилното приложение за Car Sharing на Viasat Technology. Потвърждението за резервиране на автомобила идва без излишни разговори, разправии, условности и неочаквани човешки грешки. 

2. Намаляване или преустановяване разходите за използване на таксита за служебни цели

Когато в календара се вижда, че има свободен служебен автомобил със или без шофьор, използването на такси става излишно. Когато заявяването на служебен автомобил става бързо, лесно и съобразено с необходимия брой места, не се налага да се ползва външен транспорт. Зачеркнете разхода за таксита и външен транспорт, внедрявайки модула за Car Sharing на автомобили.

3. Намаляване използването на лични автомобили за служебни цели

Практиката за ползване на лични автомобили за служебни цели може да бъде сведена до минимум със софтуерна платформа за споделено пътуване. Ако плащате разходите на личните автомобили, защото се ползват за служебни цели, като същевременно нямате контрол върху размера на разхода, то по-добре е тази практика да се преустанови.

4. Отдаване под наем на незаетите служебни автомобили и генериране на допълнителен приход

При голям брой и недостатъчно натоварени служебни коли, можете да ги отдавате под наем на партньори, външни фирми или служители за лично ползване с Car Sharing система. Незаетите служебни автомобили от разход се превръщат в приход.

5. Увеличаване на наличните парко места

Когато служебните автомобили са заети постоянно, местата на паркинга се увеличават.

6. Подробна информация за ефективността на натоварване по автомобили и cost центрове

  • Използваемост на автомобилите  в проценти
  • Брой автомобили, които не са били заети
  • Брой потвърдени и брой отказани заявки
  • Общ пробег за изпълнение на заявки
  • Среден пробег на заявка и много други.

 

Научете още за Viasat Car Sharing. Изтеглете брошура или ни се обадете на 0700 1 49 49 за безплатна консултация и тест на оборудването.