„Кражба на гориво“ е често срещана причина за уволнение при служители, работещи в големи фирми, разполагащи с автопарк не само у нас, но и по света. Доверието е основен фактор във взаимоотношенията работодател – работник. То е гаранция и за двете страни, че първият ще заплаща договореното възнаграждение, а вторият ще изпълнява добросъвестно задачите, за които е нает.

И тъй като „Проверката е висша форма на доверие“, може да се окаже, че не всички го оправдават. Когато изкушението да сипеш служебно гориво в личната кола е налице, без средства за контрол, винаги има рискове.

В случаите, когато контролът е занижен, кражбите на горива се превръщат в схема, и постоянно, невидимо с просто око перо в разходите за автопарка. От време на време, тези схеми за злоупотреби с горива излизат на светло, дори понякога под прожектора на медиите, и се оказва, че подобни практики се прилагат от години в големи държавни фирми и администрации. Това далеч не е изолирано явление и запазена марка само за държавния сектор, случва се и в редица частни фирми с автомобили без контрол.

Какви са начините за кражба на гориво и каква е превенцията срещу тях?

 1. Кражба на гориво е, когато със служебна карта за гориво се налива в личен автомобил;

 2. Кражба на гориво е, когато със служебна карта за гориво се налива в туба или в друг съд;

В тези два случая, разчитаме на бензиностанциите да ни информират за подобни злоупотреби. Всички големи вериги бензиностанции като OMWPetrolShellLukoilEcoRompetrol …. проверяват дали регистрационния номер на автомобила съответства на посочения в карата за зареждане. Освен това, уведомяват фирмите, ако техни водачи зареждат в туби. Да, но не винаги контроът е на ниво, което се вижда в редица примери от нашата действителност.

3. Кражба на гориво е, когато се симулира по-висок разход на гориво и разликата между действителния и симулирания разход се прибира от водача.

Например, симулиране на продължителна работа намясто с включен двигател, а всъщност колата е само на контакт и дефакто няма консумация на гориво. „Неизразходваното гориво“ се присвоява. Ето и пример от родната действителност.

 4. Кражба на гориво е, когато се източва гориво от резервоара на служебен автомобил.

 Как да се предпазите от този вид измами?

  • Изберете верига бензиностанции, която ще ви информира в случай, че водачът зарежда гориво в туба или в кола, чийто регистрационен номер не съответства на посочения в картата за гориво.
  • Инсталирайте GPS проследяващи устройства, които следят нивото на гориво в резервоара. Така ще имате информация за нивото на гориво в резервоара, зарежданията и източванията. Разбира се всичко това, съпроводено с информация за точното местоположение на автомобила.
  • Сравнявайте зарежданията, потвърдени от бензиностанцията, с тези, регистрирани от GPS системата. По този начин ще хванете случаите, в които фактурирано на фирмата зареждане не е постъпило в резервоара на автомобила. Също така, веднага ще видите дали има разлика в отчетеното количеството гориво по GPS и това от фактурата.
  • Използвайте автоматизирана GPS система, която ви уведомява, ако автомобилът, чиято карта за гориво се използва, не е на съответната бензиностанция.
  • Следете за източвания на гориво от резервоара, чрез GPS проследяващата система.
  • Използвайте опцията на GPS устройствата да следят дали автомобила работи намясто с включен двигател или само на контакт.
  • Попитайте за решението на Viasat Technology Viasat Fuel Control и Fuel Control Pro!

Безспорно контролът на горива изисква човешки ресурс, не е безплатен, и не е лека задача. Но ако искате да въведете ред и спестите около 20 % от разхода за горива, със сигурност си заслужава! Дори да вярвате на своите служители, известна доза контрол е здравословна за добрите взаимоотношения. Тук идва нашето решение – Viasat Fuel Control. За повече информация се свържете с нас чрез формата за контакт по-долу или ни се обадете на телефон 0700 1 49 49.