Ново изследване на Университета в Кеймбридж, търси кои са най-рисковите шофьори и превозни средства, въз основа на 10-годишно изследване. За целта са използвани няколко големи масива от данни, обхващащи периода от 2005 до 2015 година. Търсено е какъв е рискът за другите участници на пътя при управление на велосипеди, леки автомобили и таксита, микробуси, автобуси, камиони и мотоциклети. Случаите са разпределени в зависимост от местоположението на инцидентите (градски райони и извънградски райони), пол на водача и вид на пътищата (малки или големи пътни артерии).

Най-рисковите превозни средства
Графика на база статистическите данни от изследването на университета в Кеймбридж.

Като тотален брой най-много инциденти има с участието на леки автомобили – почти две трети. Това, разбира се, по-скоро се дължи на факта, че те са най-масово използвани превозни средства. Затова и подходът на изследването е променен – измерва се ПТП спрямо превозното средство, но за милиард изминати километра.

В такъв случай най-рискови се оказват камионите. Всеки изминат километър с камион се свързва с 5 пъти повече жертви, отколкото при 1 km изминат с лек автомобил. Рискови се оказват и мотоциклетите. Всеки изминат километър се свързва с 2.5 пъти повече смъртни случаи, отколкото всеки изминат километър с лек автомобил. Най-безопасно превозно средство се оказва велосипедът – 1 смъртен случай на всеки 1 милиард изминати километра.

Важно наблюдение е, че в урбанизирани местности основна част от жертвите на пътя са пешеходци, което би трябвало да накара властимащите да предприемат мерки за тяхното опазване.

Данните показват и че мъжете са значително по-рискови шофьори. Рискът от инциденти при мъжете, шофиращи леки автомобили и микробуси е почти два пъти по-висок, отколкото при жените. Рискът при мъжете шофьори на камиони е почти 4 пъти по-висок, а при мотоциклетистите мъже – 10 пъти по-висок.

Но нека не забравяме, че този феномен се дължи и на факта, че по-голяма част от професионалните шофьори са мъже.

Източник: https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/304671

Ако притежавате или управлявате голям автопарк, който има нужда от оптимизиране или подобряване на сигурността, свържете се с нас чрез контактната форма.