С каква ефективност се използват фирмените служебни коли? Има ли такива, които седят с дни на паркинга без да се ползват, а други да са непрекъснато заети?

Как се оптимизира употребата на служебни автомобили с модул за споделено използване?

 • Оптимален избор на автомобил спрямо броя пътници. Заявките за автомобили се правят като се посочват броят пътници и целта на пътуването. Това позволява да се резервира правилният автомобил за съответния брой пътуващи. Например, не е рационално, а е и скъпо, да се използва ван или четириместно превозно средство, когато колата ще се ползва от един човек.
 • Невъзможност за заявяване на вече резервиран автомобил.
 • Автоматично освобождаване на автомобили, ако последният не бъде използван до час от заявения начален час за ползване.
 • Удобен календар на заявките, с който бързо се виждат заетите и свободни автомобили.
 • За компании с голям автопарк системата предлага възможност за групиране на автомобилите по географски признак, град или друг критерий. Това позволява всяко звено да използва автомобили от своя град и депо.
 • Всяка една група автомобили, да ги наречем условно – „депо“, е самостоятелна единица и всички функции за автоматизиране и оптимизиране се прилагат самостоятелно върху него. По този начин се избягват грешки, при които се предоставя автомобил от депото във Варна за заявка в София.
 • При недостатъчно уплътняване използването на автомобилите от дадено депо, последните могат да бъдат пренасочени към друго и по този начин да се балансира и оптимизира експлоатацията на автомобилите.
 • Автоматична информация за ефективността на използване на всеки автомобил. Колко заявки има, колко часа се ползва, с какъв пробег. Това позволява бързо да се разбере дали автомобилите наистина не стигат или не се използват рационално.

По същество за оптимизацията чрез Viasat Car Sharing

 • Системата позволява да разберете дали има автомобили, които изобщо не се ползват или са малко натоварени. Същите тези коли, независимо дали се ползват или не, си имат своите разходи за гуми, застраховки, профилактични дейности и грижи. И не на последно място са една купчина пари, седяща на паркинга, без да се ползва.
 • Противоположният образ на горния сценарий. Имате служебни коли, които са непрекъснато заети и служителите ви закъсняват за срещи или ползват таксита, които ви струват скъпо. Значи има нужда от още автомобили.
 • За какви цели се ползват най-често автомобилите и какъв тип превозни средства са най-подходящи, според броя пътници и задачите, които изпълняват? Модулът за отчети веднага ще хвърли светлина върху отговорите на тези въпроси.
 • С използването на Car Sharing Модул намалявате разходите за използването на външен транспорт като таксита, автомобили под наем, защото можете да прецизирате необходимия брой автомобили с голяма точност и да ги използвате максимално.
 • При установено наличие на автомобили с ниска натовареност можете да използвате Car Share системата, за да ги споделите с партньорски фирми срещу заплащане или да ги предоставите на вашите служители за лично ползване при ясни условия.

Научете как точно работи софтуерът за споделено пътуване Viasat Car Sharing.Изтеглете нашата брошура или се свържете с нас и заявете демонстрация.