Две години след като стана част от италианската компания Viasat Group, Viasat Technology продължава с бързи темпове своето развитие. През 2019 година станаха факт множество постижения, с които компанията цели увеличаването на своите клиенти и навлизане в нови пазарни сектори.

Напредъкът през 2019 година освен в числа, се измерва и с реализацията на следните постижения, зад които стоят усилията на целия екип.

Увеличаване на капацитета на произвежданите устройства

Viasat разшири капацитета на производствената си линия в Пловдив и през 2019 година произведе над 50 000 GPS устройства за българския, италиански и испанския пазар. За сравнение през 2018 година броят на произведените устройства е над 10 000.

Новите производствени мощности позволяват да се произвеждат 360 000 броя GPS устройства годишно.

Разширяване на палитрата на произвежданите GPS устройства с 3 нови модела

Viasat Technology разшири портфолиото от GPS устройства, които произвежда с три нови модела – SlimBox, Tracker BU и Tracker STSB. 

Тракер SlimBox е GPS/GPRS устройство, което се използва за застрахователна телематика, реално-временно проследяване и контрол на транспортни средства.

Tracker STSB е GPS/GPRS устройство с базова функционалност. Явява се икономически ефективно решение за реално-временно проследяване и контрол на транспортни средства с многофункционален софтуер SmartTracker.

Tracker BU e многофункционален GPS/GPRS модул, който позволява четене на данни от борд компютър на автомобила чрез връзка към CAN шината на колата.

Връзката към CAN шината на автомобила се осъществява жично или безконтактно, посредством специализиран електронен модул VTClip. По този начин Tracker BU не оказва никакво влияние на комуникацията между електронните модули в автомобила.

4 нови ITS (интелигентен градски транспорт) проекта

Viasat Technology спечели четири обществени поръчки за ITS. В град София за поддръжка на 600 броя табла на територията на града. В град Дупница за поддръжка на таблата за целия градски транспорт. В Община Казанлък за цялостно изграждане на системата за градски транспорт, а в Скопие за разширение на съществуваща ITS система.

Проектите в София, Дупница и Скопие вече са изпълнени. Предстои реализацията в гр. Казанлък. Така Viasat Technology вече има реализирани проекти за интелигентен градски транспорт в 6 града – София, Дупница, Плевен, Стара Загора, Пловдив и Скопие.

ITS системите на Viasat Technology вече имат възможност за интеграция с Google Transit – проект, реализиран успешно в гр. Стара Загора.

Разработка на ново IoT решение за контрол на температура в стационарни камери –VIASAT sTEMP°Control

Viasat sTEMP°Control e решение на Viasat Technology, предназначено за фирми в сферата на хранително-вкусовата промишленост, които имат необходимост от дистанционно следене на температурата в хладилни помещения – стационарни камери и алармиране при отчитане на температура извън предварително зададен обхват.

Разработка на нов софтуер за Корпоративен Car Sharing

Корпоративният Car Sharing нa Viasat Technology е WEB базирано решение към системата Viasat SmartTracker, което позволява резервиране на автомобили от автопарка на фирмата, администриране и отчетност за използването на автомобилите.

Модулът е особено подходящ за фирми с голям автопарк, при които не всеки служител се нуждае от зачислено МПС за ежедневно ползване.

Добавяне на Map Matching към Web платформата за GPS проследяване

Най-кратко казано Map Matching е алгоритъм, който се грижи да свързва регистрираните GPS точки от движението на превозното средство с пътната мрежа, по която се движи. Ползата за потребителя се във визуализация на следата от маршрута на автомобила е точно върху пътя, по който се движи.

Множество подобрения в GPS система за контрол на транспортни средства

Добавихме нови функции, отчети и подобрения към софтуера SmartTracker, които разширяват възможностите на модулите Управление на водачи, Контрол на гориво и Управление на гуми. Създадохме повече възможности за потребителски настройки и удобства за потребителите при работата с интерфейсите, и графиките за визуализация. Подобрихме функционалността за управление на данните от GPS проследяването във връзка с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

АПИ одобри Viasat Technology за Национален доставчик за електронно събиране на пътни такси

Viasat Technology стана национален доставчик  на услуги (НДУ) за електронно събиране на пътни такси на база изминато разстояние – ТОЛ. Това ще позволи на дружеството да предлага ТОЛ услуги, след въвеждане в експлоатация на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние.

Подобряване на своята социална политика

Viasat Technology подобри своята социална политика с осигуряване на Застраховка „Живот“ и Здравни застраховки на служителите си.

Изброените постижения на Viasat Technology през 2019 година са резултат на паралелна работа в няколко направления – увеличаване на капацитета и палитрата на произвежданите GPS устройства, навлизане в нови пазарни сегменти и подобряване на социалната политика за своите служители.

Ако и Вие искате да си сътрудничите с нас, използвайте контактната форма малко по-надолу.