За водачите на тирове или автобуси в Европа има правила за почивки на водачите на транспортни средства. Спазването на тези правила е важно, преди всичко заради безопасността, неспазването на която се измерва в загубени човешки животи, морални и материални щети на потърпевши при пътно транспортни произшествия, както и милиарди левове за Европейската икономика.

Изискванията за времето на управление, прекъсванията и почивките на водачите, извършващи превози с транспортни средства, съгласно Европейска регулация № 561/2006  са следните:

 

  • Дневното време на управление не трябва да надхвърля 10 часа
  • Общото време на управление за период от две последователни седмици не трябва да надвишава 90 часа.
  • След период на управление от 4 последователни часа водачът е длъжен да спази прекъсване от най-малко 30 минути. Това прекъсване може да бъде заменено с прекъсвания от най-малко 15 минути всяко, вместени в периода на управление на превозното средство.
  • За всеки период от 24 часа след края на предходната дневна или седмична почивка водачът е длъжен да е ползвал дневна почивка от най-малко 11 последователни часа.
  • Дневната почивка може да бъде намалена до 9 последователни часа най-много три пъти седмично, при условие че водачът ползва като компенсация съответната почивка преди края на следващата седмица.
  • Максимум след шест 24-часови периода от края на предходната седмична почивка водачът ползва нова седмична почивка от най-малко 24 последователни часа.

 

Спазването на тези правила може лесно да се провери чрез тахографите в превозните средства. Тахографите регистрират подробно времето за управление, прекъсванията и почивките.

Проверяващите могат да изискват DDD файловете от тахографите или директно да ги свалят, за да проверят спазването на правилата за почивки и продължителност на шофиране.

В зависимост от държавата, в която се прави проверката, санкциите могат да бъдат различни и меко казано големи:

  • Глобите са в хиляди
  • Подвеждане под съдебна отговорност
  • Забрана за шофиране в съответната държава
  • Конфискуване или задържане на превозното средство до плащане на глобата.

Всяка Европейска държава прилага различни по вид и размер санкции спрямо съответните нарушения.

Спазването на времената за управление и почивки на водачите, можете да контролирате и следите чрез данните от тахографа. Използвайте съвременни средства за дистанционен достъп до тахографите и информация за нарушенията.

Можете да се възползвате от GPS системата на Viasat Group за дистанционно сваляне на данните от тахограф Viasat Tacho Manager и анализ на нарушенията. Свържете се с нас за повече информация на 0700 1 49 49 или чрез следната форма.