Каква точност се постига с капацитивните датчици от GPS системите за контрол?

При кои транспортни средства се използват капацитивни датчици за следене на гориво, когато говорим за GPS проследяващите системи?

Каква практическа информация ще получите от GPS система, която следи горива с капацитивни датчици?

Отговорите на горните въпроси ще разгледаме накратко.

Каква точност се постига с капацитивните датчици от GPS проследяващите системи за контрол?

Теоретично, точността на този датчик може да достигне 99 %, при правилно оразмеряване и монтаж. При реални инсталации, с отчитане на мъртвите зони отдолу и отгоре, може да се гарантира точност от 2-3%. При резки изменения за кратки интервали от време (зареждания и източване на гориво) далеч от мъртвите зони, точността може да достигне и теоретичната.

При кои транспортни средства се използват капацитивни датчици за следене на гориво при GPS проследяващите системи?

Капацитивните датчици са подходящи за използване при транспортни средства с голям обем на резервоара. Такива са камионите, строителните машини, земеделската техникаснегопочистващите машини и други подобни с обем на резервоара над 100 литра.

Каква практическа информация ще получите от GPS система, която следи горива с капацитивни датчици?

Трите най-големи ползи за мениджъри и собственици на автопаркове, които ползват EuroGPS SmartTracker са:

1/ Отчитане разхода на гориво на километър или на моточас.

2/ Регистриране на кражби или източвания на горива.

3/ Отчитане на всички зареждания и източвания на гориво от резервоара.

Отчет от GPS система за източване на гориво

 

Повече за капацитивните датчици и тяхното приложение при вашите транспортни средства можете да научите от нашите експерти. Дали методът за следене на гориво от GPS система с капацитивен датчик е подходящ за Вашия автопарк?