Промени на тол таксите в Германия и Австрия предстоят от началото на декември 2023 година. Очаква се в Германия и Австрия да се въведе CO² Клас при изчисляване на ТОЛ тарифите на километър. Това ще се отрази на пътните такси в тези държави. Добавянето на CO² клас се прави във връзка с Европейска директива № 2022/362 от 22 февруари 2022 г. с цел насърчаване на обновяването на автопарка.

Новият елемент, наричан CO² Клас, оценява вредните емисии на превозните средства и в зависимост от това ги групира в класове със стойности 1,2,3,4 и 5. В Клас 1 влизат автомобилите, които отделят най-много вредни емисии и респективно ще заплащат повече, а в клас 5 влизат тези, които отделят най-малко вредни газове и съответно ще са в по-благоприятна позиция, заплащайки по-ниски пътни такси. 

Как се определя CO² класът на превозното средство

Класът CO² се дефинира на базата на следната информация за превозното средство:

  • Дата на производство;
  • Дата на първоначална регистрация;
  • CO² емисии в gCO²/tkm
  • Подгрупа на превозното средство, определена въз основа на категория, брой оси, максимално тегло, спална кабина, мощност на двигателя и група на превозното средство.

Първоначално определеният клас автоматично ще намалява с времето, за да се насърчи обновяването на пътните превозни средства.

Как CO² класът ще промени цената на ТОЛ таксите в Германия и Австрия

CO2 Класът е компонент, който се добавя към останалите елементи, участващи в определянето на пътната такса – инфраструkтура, шум и замърсяване.

На първо място, в зависимост от CO² класа ще се добави фиксирана компонента ct/km [евроцента/километър] към пътната такса на километър в зависимост от таблицата по-долу:

предстоящи промени при тол таксите в германия и австрия

На второ място, ще се намали цената на инфраструктурната компонента между 0% и 75% отново в зависимост от CO² Класа, както е показано в таблицата по-долу: 

Предстоящи промени на ТОЛ таксите в Германия и Австрия

Важно е да се има предвид, че до 2025 година CO² Клас 5 ще бъде премахнат от инфраструктурния компонент. 

Също така всички превозни средства, с дата на първоначална регистрация след 2019 година, ще са в Клас 1, който се тарифира с най-висока цена.

Промяната на ТОЛ таксите се очаква да бъде одобрена от Германия и Австрия и да влезе в сила  съответно:

  • от 1 декември 2023 година за Германия 
  • от 1 януари 2024 година за Австрия 

След влизането на промяната за всички превозни средства, които подлежат на ТОЛ такси в Германия и Австрия и са с дата на първоначална регистрация след 2019 година, ще е препоръчително да декларират своя CO2 клас. В случай че не го направят автоматично, ще им бъде присвоен най-неблагоприятният Клас 1, при който се заплащат по-високи пътни такси.

За повече информация как да определите и декларирате CO2 класа на своите пътни превозни средства и да плащате автоматизирано ТОЛ такси, свържете се с нас на телефон 0700 1 49 49 или като попълните формата по-долу.