Технологията за GPS проследяване и телефоните в джоба на всеки позволяват бързо и лесно да се заяви и резервира служебен автомобил с Viasat Car Sharing.

Какво представлява модулът за Car Sharing на Viasat Technology?

Модулът Car Sharing е допълнителен модул към софтуера за GPS проследяване Viasat SmartTracker. Той позволява на вашите служители да заявят служебен автомобил от автопарка на фирмата за служебно или лично ползване. Същият модул може да се ползва и за споделяне на автомобилите с партньорски фирми.

За кого е подходящ модулът за Car Sharing в програмата за GPS проследяване?

За всяка фирма с голям автопарк, при която не всеки служител има зачислен автомобил, но се налага да ползва такъв по работа.

Кога се налага заявяване на автомобили за служебно ползване?

Заявяване на служебен автомобил, който служителят ще шофира самостоятелно при командировка, служебна среща или събитие.

Заявяване на кола за трансфер, когато служителят е само пътник и няма да управлява самостоятелно автомобила. В този случай, заявяващият транспорт трябва да посочи брой и имена на пътниците, целта на пътуването, дата и час на вземане и връщане на автомобила.

Какви удобства има софтуерът за Car Sharing?

 • Разделяне на автомобилите по депа, cost (кост) центрове, географски, типов или друг признак;
 • Лесно администриране на заявките за автомобили;
 • Потвърждаване на заявки от администратор и автоматично уведомяване на ползвателя и пътниците за резервирания автомобил.
 • Автоматично уведомяване на отговорника на гаража или депото за заетостта на автомобила.
 • Отказване на заявка.
 • Контрол върху това кои служители могат да заявят служебен автомобил и кои не.

Каква автоматизация се постига с платформата за Car Sharing?

 • Невъзможност за запазване на автомобил, който вече е резервиран
 • Съобразяване избора на автомобил с броя пътници и целта на пътуването.
 • Автоматично освобождаване на автомобил, ако последният не е използван до един час след началото на заявения час за ползване
 • Календар на заявките с информация за свободни и заети автомобили
 • Календар на поддръжката на автомобилите за автомивка, сервиз или друга заетост, която прави автомобила недостъпен за даден период.

Какви справки и отчети можете да използвате във Viasat Car Sharing?

 • Брой заявки по депо / център и автомобил
 • Изминат пробег и време на шофиране за всяка заявка
 • Изминат пробег и ефективност на автомобилите по депо или център. 

Възползвайте се от допълнителния модул Viasat Car Sharing, който позволява на вашите служители лесно да заявят автомобил от автопарка на компанията ви за служебно ползване.

Разберете как можете да активирате Viasat Car Sharing Модула в софтуера SmartTracker, като ни се обадите на се на 0700 1 49 49 или заявете среща с наш търговски представител.