Прекомерните престои на вашите служители и служебни автомобили водят до загуба на работно време и следователно пари за вас. Ето защо, на първо място трябва да дефинирате кои престои е важно да проследявате – тези над или тези под определено време.

Вие определяте каква продължителност на престоя е вредна за продуктивността

Ако вашите служебни автомобили посещават клиентски обекти и нормалното време на обслужване е 20 минути, следователно е важно да следите всички престои над 20 минути. Ако вашите служебни коли се бавят повече от 20 минути на клиентски обект,  е твърде вероятно служителите да използват работното време за лични нужди. Разбира се, последното може да е позволено и регламентирано в правилата на фирмата, но от гледна точка на ефективност на използване на автопарка и броя посетени обекти, е добре да имате картината с продължителността на престоите.

Smart Tracker разполага с автоматизиран справочен модул

Почти всяка съвременна GPS система дава информация за продължителността на престоите, но ако имате 20, 30, 50 или повече служебни автомобили, едва ли ще искате да потъвате в детайлите на всеки конкретен престой. Тогава на помощ идват  GPS системите с автоматизирани справочни модули, при които можете да откроите интересуващите ви престои и да се фокусирате върху тях. Така ще можете бързо да получите информация за отклоненията или недисциплинираните водачи, и да вземете мерки, разполагайки с обективна информация.

Този проблем лесно се решава със справката „Продължителност на престоите“ в софтуера Smart Tracker на Viasat Technology.

„Продължителност на престоите“ – справката за продуктивност на Вашите служебни автомобили

Справката предоставя информация за всички престои на дадено превозното средство, над определеното време, като скрива данните за останали негови движения или престои с нормална продължителност. По желание на потребителя, в справката може да се показват само престои в желани региони.

Всеки отчетен продължителен престой се записва на отделен ред в справката. Визуализира се следната информация:

  • МПС;
  • Шофьор;
  • Вътрешна класификация на МПС (ако е въведена такава към автомобила);
  • Начало, край и продължителност на престоя;
  • Адрес/име на региона, където е направен престоя.

Справката разполага и с набор от допълнителни настройки. Можете да избирате следните опции:

  • Каква да е продължителността на престоя, за да бъде класифициран като „Продължителен“. (например: Престой над 10 минути, над 20 минути и т.н.);
  • Дали да се включат само тези престои, които са направени „вътре“ в избраните региони, или само тези, които са „извън“ тях. Налична е опция, включваща и двата типа престои;
  • Включване на обобщена информация – когато е избрана тази опция, системата ще добави в справката допълнителен ред с обобщени данни за пробега и движението на МПС за избрания период.

служебни автомобили проследяване справка smart tracker viasat technology

 

 

След като направите настройките, можете да генерирате справката за желаните служебни автомобили и периоди, и така ще получите информация само за интересуващите ви престои.

Ако искате да увеличите контрола над Вашите служебни автомобили и да проследявате престоите им, препоръчваме Ви Viasat Start – нашата стартова услуга, която може да бъде надградена според нуждите на Вашата компания.

За безплатна консултация, тестов период и повече информация, свържете се с нас през контактната форма в сайта или на телефон 0700 1 49 49.