Контролът по смяната и употребата на гумите в служебния автопарк може да се окаже истинско предизвикателство, ако не разполагате със система, чрез която да следите комплектите гуми, техния пробег, километрите за бракуване и автомобилите, на които са поставени.

Разбира се екселският файл е едно универсално решение за всички проблеми от такъв характер, но има много недостатъци като: големина на файла, споделяне на файла, поддържане на актуална информацията в него, липса на известяване, твърде много ръчен труд и др.

Иновациите, са едно облекчение, което технологиите ни предлагат непрекъснато. Такова удобство при контрола на употребата на гуми в автопарка е налично в съвременните GPS системи за контрол на транспортни средства.

 

Какво може да направи GPS системата за смяната и употребата на гумите вместо вас?

 

1. Поддържа информация за пробега на гумите.

2. Поддържа информация за транспортно средство, на което са монтирани гумите.

3. Пази история за превозните средства, на които са монтирани гумите.

4. Пази информация за:

  • Сезон – за какъв сезон е дадена гума – зима, лято, всесезонна;
  • Производител;
  • Ширина, Височина, Диаметър – размери на гумата;
  • Теглови индекс, Скоростен индекс – параметри на гумата;
  • Километраж за бракуване;

5. Пази история на ползването на гумите;

6. Уведомява потребителя при достигане километри за бракуване;

7. Уведомява потребителя за предстояща смяна на гуми, поради промяна в сезона.

 

Основните предимства при ползването на GPS система за контрола при смяната и употребата на гумите в служебния автопарк, е в системата за уведомление и поддържане на цялата информация за автомобила на едно място.

Уведомленията за смяна на гуми са помощник на всеки Флийт мениджър. Когато даден комплект гуми е монтиран в определено МПС, то пробегът, извършван от това превозно средство, с тези гуми, се изчислява от системата и се натрупва към съответния комплект. Когато дефинираният километраж за брак бъде достигнат за някой комплект, системата автоматично ще уведоми флийт мениджъра или водача, че е време този комплект да бъде бракуван и заменен с друг.

Освен дефиницията по пробег, GPS системите позволяват дефиниране и аларма за смяна на гумите на дадено МПС по време – т.е. при достигане на определена дата, флийт мениджъра или водачът ще бъде уведомен, че е време да смени гумите с друг комплект (например – смяна на зимни гуми с летни).

Всички уведомления се появяват както в самата GPS система, така и на email адрес, посочен от Флийт мениджъра. Когато потребителят приключи задача за смяна на гуми, системата автоматично бракува или приема в склад свалените от превозното средство гуми.

Ако контролът на гуми с GPS проследяващи система ви е заинтригувал, можете да се свържете с нас, за да разберете как можете да използвате GPS система  с модул за управление на гуми във вашия автопарк.