Внедряването на GPS система с цел предотвратяване на всяка кражба на гориво изисква Fleet мениджърите  да разполагат с удобен софтуер за онагледяване и анализ на резултатите. Ето какво определят крайните потребители на GPS системи като удобен софтуер:

  • Лесен за употреба в забързаното ежeдневие – прегледен, без скрити икони, с добра географска карта за определяне на местоположението, с бърз достъп до най-използваните функционалности;
  • Информация в графичен вид за основните параметри – гориво (литри), средна стойност на нивото на горивото; скорост на движение на превозното средство (км/ч); продължителност на периоди без движение, дата и час, драстичен спад (източване) и нарастване (зареждане) на гориво в резервоара.

 

софтуерът на Viasat technology за кражба на гориво

 

  • Информация в табличен вид – едно от най-важните предимства на софтуера за предпазване от кражби на горива е добрия репортинг, който може да генерира. Системата дава прегледна информация за количеството източено (откраднато) гориво, придружено с информация за точна дата, час и местоположение на източването.

 

Софтуерът на Viasat Technology за предпазване от кражба на гориво

 

Това е само част от крайно необходимия доказателствен материал, който ще ви помогне да се преборите срещу лошите практики и да предотвратите евентуална кражба на гориво. Можете да получите повече информация за нашия продукт тук. За подробен анализ на възможностите за оптимизация на разходи на вашият автопарк, както и за противодействие срещу кражбите на горива, възползвайте се от безплатна консултация с нашите специалисти като ни потърсите на посочените координати или попълните  формата по-долу.