Какво да предприемем за предпазване от кражби на горива при камиони и строителни машини? Това са най-честите посегателства, поради големия разход на гориво и обем на резервоара на тези машини. Дори и да имате доверие във водачите, можете да предприемете действия, който ще ви спестят главоболия от кражби на гориво и разбира се разходи. Мерките за предпазване от кражби на гориво условно могат да се разделят на традиционни, административни и технически (технологични).

1.    Традиционни методи за предпазване от кражби на горива в автопарка

За фирми със собствени бази и гаражи, които се ползват от машините или камионите:

 • Използвайте видеонаблюдение на вашите паркинги и гаражи, за да имате информация кой и кога има достъп на транспортните средства, и машини;
 • Оградете и осветете добре целият паркинг, за да ограничите достъпа и да има добра видимост към машините и транспортните средства;
 • Наемете охрана, която да контролира достъпа до камионите и да следи видеокамерите
 • Наемете по-голямо пространство за паркиране на камионите и машините, за да има видимост към превозните средства;
 • Паркирайте машините и камионите така, че да няма достъп до резервоарите.

 

2.    Административни мерки за предпазване от кражби на горива

Има различни варианти, в зависимост от бизнес модела на работа.

 • За компании, които имат собствени или ползват ведомствени бензиностанции: необходимо е да има контрол на достъпа, чрез който да е ясно кой, кога, какво количество и в кое превозно средство е заредил;
 • Когато зарежданията се правят от големи вериги бензиностанции: Използвайте карти за зареждане с гориво за бизнес клиенти.

Защо картите ви помагат при предпазване от кражби на горива? Защото служителите на бензиностанцията са длъжни да проверяват регистрационните номера на автомобилите, в които се зарежда гориво и респективно да уведомяват фирмата, ако има несъответствие или наливане на гориво в туби. Разбира се, може да има пропуски или недобросъвестни служители на бензиностанции, но ако имате GPS система с контрол на горива, можете да сравните количеството гориво по фактура от бензиностанцията с отчетеното от GPS системата;

 • Създайте и прилагайте политики за горива;

В тези правила трябва ясно да определите какво се очаква от водачите, когато закупуват/зареждат горива. Също така, недвусмислено трябва да кажете на шофьорите какво ги очаква в случай, че бъдат хванати с кражба на гориво. Не на последно място, трябва да вмените на водачите задължения, свързани със сигурността на зареждането с гориво като:

– да наблюдават автомобила по време на зареждане;
– да прикриват с ръка клавиатурата, когато въвеждат PIN код за плащане на гориво със служебна карта на бензиностанция;
– да паркират само на сигурни места, за да се предпазят от кражби на гориво от трети лица.

 • Правете регулярни и изненадващи проверки.

Изненадващите проверки на превозните средства помагат за предпазване от кражби на горива. Добре е да сложите пломби, чрез които да пречите на водачите да точат от обратната нафта. Регулярните проверки на превозните средства имат дисциплиниращ ефект и носят консистентна информация за превозните средства и водачите. Кражбите на горива не винаги се извършват от водачите. Има недобросъвестни оператори на бензиностанции, които калибрират бензиноколонките, така че да отчитат по-голямо количество заредено гориво от действителното. Ясно е какво се случва с разликата. За да се предпазите от подобни злоупотреби е необходимо внимателно и регулярно да проверявате фактурите и да ги съпоставяте с тези на други бензиностанции, така че да можете да хванете потенциални несъответствия.

 

3.    Технически и технологични средства за предпазване от кражби на горива

 • Използвайте заключващи се капачки за резервоара с гориво;
 • Сложете anti-siphon устройства или цедки, който пречат да се използва маркуч за директно източване от резервоара;
 • Високоточни капацитивни датчици за измерване количеството гориво в резервоара. С тях ще имате възможност да следите нивото на горивото в резервоара по-точно. Използват се заедно с GPS проследяващи устройства, които позволяват дистанционно отчитане на количеството гориво в резервоара измерено от капацитивните датчици;

4. Инвестирайте в GPS устройства

Съществуват GPS устройства, които могат да следят нивото на гориво в резервоара или да предават информацията от високоточни капацитивни датчици. Ако кражбите на горива, надхвърлят 15 – 20 лв. на автомобил месечно, което е между 7 и 10 литра на месец на кола, то определено ще ви е по-изгодно да плащате за GPS система с контрол на горивата.

Защо GPS устройствата помагат да се предпазите от кражбите на горива?

 • GPS устройствата следят нивото на горивото в резервоара е реално време. Съответно, те регистрират количеството гориво заредено в резервоара, както и източвания, ако има такива.
 • Количеството на всички зареждания и източвания на гориво от резервоара се записват от GPS системите и могат винаги да бъдат проверени за време назад, чрез съпътстващия софтуер.
 • Записаната информация за източванията на гориво в GPS системата ще ви помогне за доказване на кражби на гориво и респективно ще ви послужи като доказателство в съда при търсене на отговорност от водача по съответния съдебен ред.
 • Записаната информация в GPS системата за зарежданията на гориво дава възможност да се сравни отчетеното с документ (разписка, фактура) от бензиностанцията с регистрираното зареждане от GPS устройството. Ако има разминаване между двете, например 20 литра по GPS система и 40 литра по фактура от бензиностанция, то 20 литра са се „изпарили“ или не са постъпили резервоара на служебния автомобил.

Бонус съвети

Проверявайте дали автомобилът и картата, с която се прави зареждане са на едно и също място към часа и датата на пълнене на резервоара

Използвайте GPS проследяващи устройства, за да сравните информацията, получена от бензиностанцията за дата/час, количество и място на зареждане с гориво с действително местоположение на автомобила в този момент. При някой GPS системи има интеграция с част от бензиностанциите и това сравнение може да бъде автоматично или полуавтоматично.

 

Проверявайте всички отклонения

Проверявайте всичко необичайно като: съмнителни места, на които се правят зареждания с гориво, нехарактерни часове на зареждания, неточно отчитане на километража, престои на нетипични места.  Можете да използвате GPS система, която да ви информира за всеки престой на обекти или бензиностанции, различни от вашите. Друга възможност на софтуерите за GPS проследяване е да дефинирате максимална продължителност на престоя, над която да бъдете известявани.

Определете норми за разход на горива

Проверявайте всички отклонения от нормите на горива и изследвайте причините, на които се дължат – начин на шофиране, източвания на гориво, повреден автомобил с висок разход, или друго.

 

Прилагането на всички или част от изброените средства ще допринесат значително да ограничите или да се предпазите от кражби на горива при строителна техника, тежка механизация, камиони и земеделски машини. Ако изпитвате съмнение за извършване на подобни практики във вашата компания, но срещате затруднения с установяването и регистринането им свържете с нашите специалисти. Те ще работят заедно с вас за решаване на проблема.  Възползвайте се от безплатна консултация с нашите специалисти като ни потърсите на посочените координати и попитате за Viasat Fuel Control Pro.