Тол такси в Унгария се дължат за всички МПС с общо тегло над 3.5 тона (с изключение на автобуси), които се движат по платената пътна мрежа. Автобусите и превозните средства под 3,5 тона ползват платената пътна мрежа чрез винетки.

Платените пътни участъци в Унгария обхващат около 7100 км магистрали и главни пътища.

Пътните такси се събират чрез електронна система за таксуване на база изминато разстояние (DTS), която е въведена през 2013 г. и се управлява от NUSZ (National Toll Payment Service). Тарифата се изчислява въз основа на типа път, категорията на МПС-то (J2, J3, J4) и екологичната му категория. 

Как се определя категорията на МПС-то за тол таксите в Унгария?

Категориите на превозните средства над 3,5 тона, подлежащи на ТОЛ такси в Унгария, се определят в зависимост от броя оси.

Категория на МПСБрой оси
J2Тежкотоварно превозно средство с общо тегло над 3,5 тона и с две оси
J3Тежкотоварно превозно средство с общо тегло над 3,5 тона и с три оси
J4Тежкотоварно превозно средство с общо тегло над 3,5 тона и с четири или повече оси

 

Какъв е размерът на тол таксите в Унгария?

Размерът на тол таксите в Унгария се определя от категорията на пътя (магистрала или главен път),  дължината на изминатия участък, категорията на превозното средство и екологичната категория (емисионен клас).

  Категория на превозното средствоКатегория J2Категория J3Категория J4
категория на пътяМагистралаГлавен пътМагистралаГлавен пътМагистралаГлавен път
 Екологична категорияA ≥ EURO V53,1122,5874,5039,12115,3471,94
B = EURO II – EURO IV62,4826,5787,6546,02135,6984,63
C ≤ EURO I71,8530,56100,8052,92162,83101,56

 

Посочените цени са на километър във форинти без ДДС (HUF / km) и са взети от официалната страница на NUSZ (National Toll Payment Service)

ДДС за ТОЛ такси в Унгария 

За тол таксите в Унгария се прилага 27% ДДС. 

Кои са платените пътни участъци в Унгария?

Карта на платената пътна мрежа в Унгария, както и на безплатните пътища, можете да намерите на този линк.

Как можете да плащате ТОЛ таксите в Унгария?

Начините за плащане на ТОЛ такси в Унгария са три:

  • Маршрутна карта – може да се закупи online или от пунктове за продажба. Закупуването става предварително и е за точно определен маршрут. Не се допускат отклонения от маршрута.
  • Монтирано в МПС-то GPS устройство на оператор, поддържащ ТОЛ услуга в Унгария. В зависимост от оператора, плащанията на тол таксите могат  да се осъществяват авансово или след ползване на услугата.
  • Бордово устройство (OBU). В зависимост от доставчика, плащането може да бъде авансово или след ползване на услугата.

Използването на бордово устройство (OBU) е най-лесният, удобен и сигурен начин за деклариране и заплащане на пътни такси в Унгария, тъй като е автоматизиран и не изисква предварително планиране на маршрути. 

Научете повече за бордовото устройство на VEM Technology за плащане на пътни такси в Унгария като се свържете се с нас на 0700 1 4949 или като попълните формата по-долу.