От началото на февруари 2022 VEM Technology добави Унгария към своята услуга vToll International за плащане на пътни такси в Европа. Така държавите, в които камионите могат да плащат автоматично ТОЛ такси, стават 11 на брой. 

Какво трябва да знаете за ТОЛ таксите в Унгария

Платената пътна мрежа в Унгария се управлява от NUSZ (National Toll Collection Service) и се състои от 6745 км. магистрали и междуградски пътища. Товарните моторни превозни средства с тегло над 3.5 тона са задължени да заплащат ТОЛ такси при преминаване по платената пътна мрежа в Унгария. В унгарските ТОЛ такси има включен данък добавена стойност (ДДС) в размер на 27 %.

Как се калкулират ТОЛ таксите в Унгария

Изчисляването на пътните такси в Унгария се прави на базата на следните параметри:

  • Изминати километри
  • Тип на използвания пътен участък (магистрала или междуградски път)
  • Брой оси на превозното средство
  • Екологична категория на превозното средство (A ≥ EURO 5; B= EURO 2 до 4; C ≤ EURO 1)

В кои други държави, освен Унгария, можете да плащате автоматично ТОЛ такси с услугата vToll International

Държавите, включени в услугата vToll International за електронно събиране на пътни такси в Европа, са:

Австрия, Белгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Полша, Португалия, Унгария, Франция и Швеция.

Кои тунели и мостове са включени във vToll International

С vToll International камионите могат да плащат автоматично пътните такси за преминаване през тунелите Herrentunnel в Германия и Liefkenshoek в Белгия. Мостовете, които са включени към електронното плащане на пътни такси, са мост Storeabelt в Дания и мост Oresund, свързващ Швеция и Дания.

Как става заплащането на ТОЛ таксите в Унгария и останалите 10 държави

Заплащането на пътните такси става след използване на платените пътни участъци от камионите. Потребителят на услугата vToll International получава фактура за пътните такси, които дължи, на всеки две седмици след използване на платените ТОЛ участъци. 

С какво бордово устройство се предоставя услугата vToll International

Услугата vToll International се предоставя посредством лесно за употреба бордово устройство bMoov. Последното се инсталира в кабината на водача посредством фиксиран монтаж, направен от професионалист или чрез включване в запалката на камиона.

Ако имате въпроси или желаете да плащате автоматично ТОЛ таксите в Унгария, свържете се с нас на 0700 1 49 49 или попълнете формата по-долу.