3, “Kap. Dimitar Spisarevski” str., Sofia 1592
0700 1 49 49
sales@vemtechnology.eu

Често задавани въпроси

НачалоЧесто задавани въпроси

Тол система

Получих документите, попълних, изпратих и обратно към Вас и сега очаквам отговор. Това означава ли, че вече няма нужда да си закупувам маршрутна карта?

На този етап – НЕ. Можете да преустановите закупуването на маршрутни карти едва след влизане в сила на договора и потвърждение на имейл, че автомобилите са включени в така наречния „Бял списък“ на тол системата.

Позволено ли е трети лица да под исват договора за ТОЛ?

ДА, но трябва да се изясни какво се има предвид под трети лица.

Ако ППС-то се ползва фирма, която не е негов собственик или не е вписана като ползвател в свидетелството за регистрация, е необходимо клиентът да представи договор за наем за конкретното ППС или друг документ удостоверяващ правото му да сключи договор, съгласно т.1.6.2 от Общите Условия.

Ако се има предвид лицето, което подписва договора, последното трябва да има представителна власт за това. В зависимост от формата, това може да е Управител, Изпълнителен директор, Представител и т.н. Ако лицето няма представителна власт, което ние проверяваме в търговски регистър, то трябва да се представи нотариално заверено Пълномощно.

На кого трябва да заплащам за ТОЛ?

ТОЛ таксите се заплащат на КСИ АД (“КОНКОРД СМАРТ ИНФРАСТРУКТУРА“ АД).

Вие превеждате авансова сума за захранване на ваша микросметка в КСИ АД и оттам се теглят пари при преминаването по платените участъци. Описано е в т.2.4 от Договора.

Имаме монтирани Ваши проследяващи устройства. Кое гарантира, че няма да спрат да работят и как ще се отрази това върху заплащането на ТОЛ таксите?

Устройствата, включени към ТОЛ системата са под специално наблюдение  и клиентът се уведомява своевременно, ако те спрат да  предават данни.

Наше задължение е да ви уведомяваме, ако устройстното спре да работи. Уведомлението се изпраща с аларма на имейл-а на администратора на договора, който посочен в т.7.4. от Приложение 2 към договора.

Ако възникне подобен случай и получите такава аларма на посочения имейл ще е необходимо да купувате маршрутни карти, докато не ви уведомим  (по имейл), че услугата е възстановена.

Има ли вариант, в който да ме уведомявате, когато проследяващата техника е спряла да отчита коректно изминатото разстояние?

За целите на ТОЛ-а проследяващите GPS устройствата не отчитат разстояние, а само навлизане в платена ТОЛ отсечка.

Когато GPS устройството отчете навлизане в ТОЛ участък, то изпраща така наречената „декларация“ за навлизане в участък Х, който има предварително определена цена от АПИ. На базата на тази цена се плаща преминаването през съответния участък.

Как да калкулирам какъв депозит да вкарам като авансова сума?

Това е паричната сума в лева, която първоначално е необходимо да преведете по сметката на “КОНКОРД СМАРТ ИНФРАСТРУКТУРА“ АД, от където ще се заплащат автоматично ТОЛ таксите.

Необходимо е авансовата сума да не е под определен лимит, който се изчислява като се калкулират  две компоненти: еднократна и динамична, по следния начин:

– Еднократната компонента винаги е 60 лв.

– Динамичната компонента е в зависимост от категорията както следва:

над 3,5т

(M2, M3)

Над 3,5т до 12т

(N2)

 

 над 3,5т
(M2, M3)
Над 3,5т до 12т
(N2)
Над 12т
(N3, N3G..)
Друго
Минимална сума на МПС, лв20 лв.30 лв.100 лв.20 лв

 

Пример 1: Минималната авансова сума за 1 брой МПС категория M2 е 80 лв. (60лв. + 1*20лв.)

Пример 2: Минималната авансова сума за 2бр. МПС, съответно с категории M3 и N2 e 110лв. (60+1*20+1*30).

Пример 3: : Минималната авансова сума за 3 бр. МПС, от които 2 бр. са от категория M2 и 1 бр. е N2 e: 130 лв. (60+2*20+1*30).

За изчисление на минималната сума за всичките ваши МПС, можете да използвате нашият калкулатор, който предоставяме с тази инструкция.

Авансовата сума, която посочвате в т.11 може да е по-голяма от минималната, ако преценявате, че вашето потребление ще е по-голямо.

Целта на минималната авансова сума е да гарантира първоначалното включване на ТОЛ услугата и  достатъчно средства за избрания отчетен период. Това е защита за потребителя, за да се предпази от бързо изчерпване на наличността по сметката, която ще доведе до автоматично прекъсване на услугата, поради липса на средства по сметката на клиента.

Имам монтирана проследяваща техника от друга фирма. Какво трябва да направя, за да ме представлявате вие пред ТОЛ?

Необходимо е монтирането на GPS устройства на Viasat Technology.

Viasat Technology официален доставчик на данни, чийто GPS устройства отговарят на изискванията на АПИ.

С чужди устройства не можем да гарантираме ТОЛ услуга.

Как се калкулират ТОЛ таксите?

ТОЛ таксите се калкулират на база изминато разстояние по платените пътни участъци, тонажа на автомобила, броят оси и екологичната категория. Подробна информация може да намерите на адрес: https://www.bgtoll.bg/tol-taksa 

Къде мога да проверя кои са задължителните маршрути, по които ще бъда таксуван?

Цялата платена пътна мрежа, заедно с категориите на пътищата може да видите на БГ ТОЛ  https://www.bgtoll.bg/tol-taksa

Кога е крайният срок за подаване на ТОЛ документите и сключването на договор?

Няма крайна дата за подаване на ТОЛ документи. Винаги можете да подадете документи.

Какъв е срокът на договора за ТОЛ?

12 месеца

Автоматично се подновява за всеки следващ 12 месечен период с възможност за 30 дневно предизвестие.

В момента събирам оферти от няколко фирми. Какви възможности можете да ми предложите за заплащане на ТОЛ такса?

ТОЛ услугата е напълно безплатна за всички наши клиенти, които ползват GPS услуга за контрол на транспортни средства и имат монтирани GPS устройства в автомобилите. Можем да ви дадем оферта за GPS услуга за проследяване и контрол и към нея ще имате безплатна ТОЛ услуга.

Имам камион с две оси, но като му се прикачи ремарке става с пет. Какво да пише в документите за ТОЛ-а, които иска да ни изпрати?

В документите се попълват броя оси към момента на договаряне.

След подписване на договор и активиране на услугата, ще имате достъп до клиентски портал, където да промените броя оси на камиона, когато е необходимо. По този начин за всеки маршрут ще можете да сменяте броя оси, в зависимост от това дали сте закачили ремарке или не.

Кога влиза в сила ТОЛ договора (Договора за предоставяне на услуга за електронно събиране на такси на база изминато разстояние с предплащане)?

Тол договорът влиза в сила, след превеждане на авансовата сума по т.11 от Приложение 2 към договора по сметката на “КОНКОРД СМАРТ ИНФРАСТРУКТУРА“ АД и след като получите уведомление на посоченият от вас имейл в т.7.4 от Приложение 2 в секция Администратор по договор.

За всеки отделен автомобил ще получите отделен имейл, с който се потвърждава, че автомобилът е регистриран за ТОЛ услуги в системата на КСИ АД и респективно започва да се ТОЛ-ва, т.е. да се отчита преминаването на автомобила по платената пътна мрежа на България.