Как да разделите изминатите километри на автомобилите за данък уикенд с GPS устройства?

Без да потъваме в подробности ще кажем двата работещи начина, които се прилагат при служебните автомобили. Кой от двата начина за разделяне на пробега на служебните  коли е най-подходящ за вашата компания зависи от начин на работа.

 

Разделяне на лични и служебни километри с GPS устройства чрез работно време

За да разделите личните от служебните километри е необходимо да имате монтирани GPS проследяващи устройства в автомобилите и да разполагате със софтуер към него, чрез който да задавате работното време на всеки автомобил. На фигурата можете да видите извадка от софтуера SmartTracker, чрез който се задават работните часове и дни в календар.

 

2 начина за отчитане.jpg

 

След като зададете работното време в софтуера на GPS системата, вече можете да отчитате служебните и лични километри в отчети за целите на данък Уикенд.

Предимството на този метод е, че критерият за разделяне на пробега е недвусмислен и независещ от водача по никакъв начин. Респективно, ако трябва да докажете личните или служебни километри на всяко МПС, ще разполагате с обективно доказателство.

 

Разделяне на лични и служебни километри с GPS устройства с RFID карта за лично или служебно ползване на автомобила

При този начин за разделяне на личен и служебен пробег, освен GPS проследяващи устройства, е необходимо да инсталирате и модули за идентификация на водача във всяка кола. Всеки водач трябва да разполага с две карти за идентификация на водача. Една за лично ползване на автомобила и една за служебно ползване на автомобила. Употребата е съвсем елементарна. Когато шофьорът ползва автомобила за служебни цели се идентифицира с RFID карта (или чип) за служебни цели. Съответно, ако автомобилът ще се ползва за лични цели, водачът използва личната RFID карта за идентификация.

Софтуерът на GPS системата отчита километрите на автомобила като лични или служебни в зависимост от начина, по който водачът е използвал RFID картите (или чипове) за идентификация на водача.

Със софтуера на GPS системата се генерират справки за лични и служебни километри, които изглеждат по следния начин:

2 начина....jpg

 

Отчитането на лични и служебни километри с RFID карти се използва от компании, чиято политика позволява колите да се ползват за лични цели.

Недостатъкът при този метод е, че водачът „решава“ кога ще ползва колата за служебни цели и кога за лични километри. Независимо от това, този метод се използва от доста големи фирми, които имат по-либерален режим към водачите на автомобилите.

 

Topics: GPS проследяване в реално време

Разберете как може да работи за вас GPS проследяваща система като заявите безплатна консултация на телефон 0700 1 49 49.