Индустриите дистрибуция и логистика пряко зависят от спазването на графици. Затова ви представяме 16 функционалности, които могат да улеснят ежедневната ви работа, когато внедрите GPS проследяваща система. Ще споделим с Вас интересна информация за GPS проследяването и контрола на транспортни средства, любопитна за фирмите, опериращи в индустрия „Дистрибуция и логистика“.

С правилния подбор на GPS функционалности лесно ще постигнете:

 • намаляване на транспортните разходи;
 • съкращаване на времето за изпълнение на поръчките;
 • подобряване на обслужването на вашите клиенти;

16 функционалности, от които можете да се възползвате с GPS проследяваща система, особено в сферите дистрибуция и логистика

 1. Реалновременно позициониране на превозното средство върху географска карта – точна информация за местоположение, маршрути, скорост, посока на движение, независимо от територията (държавата) в която се движи моторното превозно средство (МПС);
 2. Въвеждане на клиентски обекти върху географска карта с възможност за отчитане на точен час на пристигане на транспортното средство в клиентския обект, продължителност на престоя и часа на напускане;
 3. Контрол на горивото на превозните средства с информация за разхода гориво l/100;
 4. Ограничителни правила и автоматизирани аларми за скорост, местодомуване на автомобила;
 5. Паник бутон, чрез който водачът да може да сигнализира опасност за него и/или стоката, която превозва;
 6. Връзка към тахограф и възможност за четене на информация от него;
 7. Асистент за безопасно шофиране (Mobileye), който предупреждава водача за опасности в пътната обстановка и предава информация към офиса за степента на безопасно шофиране на всеки водач.
 8. Дистанционно спиране на двигателя – изключване на двигателя с цел предотвратяване кражба на стока, на самото МПС или друг вид злоупотреба;
 9. Връзка към CAN/OBDII и четене на разнообразна информация от борд компютъра на автомобила като пробег, разход на гориво, скорост и много други;
 10. Идентификация на водача с RFID карти или чипове, което позволява да се знае и шофьора, който управлява превозното средство.
 11. Имобилайзер или възможност за запалване на двигателя само от оторизирано лице, което предотвратява употребата на автомобила от злонамерени лица или кражба;
 12. Администриране на гуми, което позволява следене пробега на комплект гуми, на кое превозно средство са в момента, какъв е изминатият с тях пробег, колко километра остават до достигането на пробега за тяхното бракуване, както и пълна история на комплектите гуми.
 13. Датчици за врати – допълнителен контрол върху отваряне и затваряне на вратите на товарната част на автомобила с цел предотвратяване на злоупотреби и разтоварване на стока на нерегламентирани места;
 14. Температурни датчици – особено полезни при хладилни и друг тип камиони, превозващи стоки, които изискват поддръжка на определен температурен диапазон. Позволяват строг контрол върху градусите в товарното помещение.
 15. Двупосочна комуникация с водача – позволява да се изпращат задачи или адреси за посещение на шофьора и отчитане на изпълнението на задачите и посещението на адресите, както и навигиране до тях;
 16. Специализирани автоматични справки с обективна информация за работата на транспортните средства с информация за пробег, гориво, скорост, маршрути, почивки.

Във VEM Technology се стремим непрекъснато да усъвършенства своите продукти и услуги. Възползвайте се от стартовата услуга на VEM Technology и надградете с нужните за Вас функционалности, за да оптимизирате разходите си за автопарк, независимо дали работите в сферата на дистрибуция и логистика.