Производителите на автомобили обръщат голямо внимание на представянето на техните превозни средства от гледна точка на ефективност при разхода на гориво. Въпреки вложените в автомобилите високи технологии, човешкият фактор остава решаващ, когато става въпрос за икономично шофиране.

При едни същи начални условия, т.е. един и същ маршрут и товар на превозното средство, изразходваното гориво може да варира в зависимост от стила на шофиране на водача. Следвайки определени правила при управление на превозното средство може да се постигне по-добро представяне на водача по отношение на спестяване, ефективност и намаляване на вредните емисии.
Параметрите, които имат пряко отношение към икономичното шофиране са следните:

1. Разход на гориво на празен ход

Тежкотоварните превозни средства, когато работят на празен ход, т.е. когато стоят на едно място с включен двигател, имат среден разход на гориво 2 – 4 литра на час. Желателно е да се изключи двигателя, когато превозното средство не се движи, за да се спести тази ненужна консумация на гориво.

2. Използване на „круиз контрол“

Използването на „круиз контрол“, когато е възможно, допринася значително за поддържане на постоянна скорост и оптимални обороти. Системата следи процента и пробега, изминат с активиран „круиз контрол“, като разграничава каква част е изминат по магистрала и каква част общо.  Колкото повече водачът използва „круиз контрол“, толкова повече намалява разходът на гориво.

3. Спазване на оптималните обороти

Когато, не се използват автоматични скорости, поддържането на оборотите на двигателя в зелената зона намалява консумацията на гориво.

 

Наблюдението на изброените параметри е възможно да се прави дистанционно с услугата Viasat Eco Driving Научете повече как можете да го направите. Свържете се с нас на 0700 1 49 49 или поискайте безплатна консултация.