Всички машини, които извършват снегопочистване е необходимо да бъдат оборудвани с GPS устройства. Тази добра практика дава значително по-голям контрол и прозрачност върху работата на снегопочистващите фирми. Наличието на работещи GPS устройства в автомобилите позволява, както да се проследява почистването в реално време, така и да се отчитат почистените пътища. Освен това, GPS системите за проследяване и контрол дават възможност на снегопочиствщите фирми за неоспоримо доказателство пред общините, по отношение на почистените от тях пътни участъци.

Тъй като заплащането на почистените пътни участъци се прави на база отчетени данни от GPS устройствата, е важно последните да са активни и да се предостави достъп до тях на контролиращия орган.

 

Какво е препоръчително да направят фирмите за зимно снегопочистване по отношение на GPS системите за контрол на транспортни средства?

  1. Да монтират GPS устройства в автомобилите;
  2. Да се уверят, че инсталираните GPS устройства са активни и предават информация в реално време;
  3. Да предоставят достъп на контролиращия орган до софтуера за наблюдение на почистващите машини.

 

За да сте сигурни, че GPS устройствата работят непрекъснато и безотказно можете да настроите аларма, която да уведомява ръководителя на автопарка или отговарящия за GPS системата, в случай че някое от GPS устройствата спре да предава информация в реално време.

Работещите GPS устройства ви дават сигурност, че свършената от снегопочстващите машини работа, ще бъде заплатена.

 

Тъй като санкциите за неизпълнение на снегопочистването са доста сериозни, следете стриктно работата на машините чрез GPS проследяващите устройства.