Когато превозвате сладолед с хладилни камиони и това е Вашият бизнес, не искате нищо да се обърка и стоката да пристигне непокътната навреме. Ако използвате GPS устройства и услуга за проследяване на температурата на хладилни камери, няма да се сблъсквате с нито един от тези 3 проблема.

1. Доставка на разтопен сладолед

Правилното съхранение и транспорт на сладоледите е ключово за бизнеса, особено когато се касае до температурата във фризерите на камионите. GPS системата няма да Ви гарантира поддържане на постоянен температурен режим в зоната на фризера. Но, при повреда във фризера или агрегата, които водят до промяна в температурния режим, ще получите информация в реално време за отклонение в температурата и може да вземете адекватни мерки да не се разтопи сладоледа.

 

2. Спорове с търговски обекти за температурата на камерата на хладилни камиони във фирмата, при доставката на сладолед

Съвременните GPS проследяващи устройства са многофункционални, което ще рече, че имат входове и изходи, чрез които могат да се вземат данни от всички видове сензори или датчици, и информационните шини на превозните средства. Сред сензорите, които могат да се следят са температурните датчици. Най-ценното в случая е, че информацията за температурата може винаги да се провери за дадена дата и час или времеви интервал. Така лесно може да се установи температурата на фризера при доставката на сладоледа и температурата по време на транспорта.

 

3. Изключване на хладилния агрегат на камиона за превоз на сладолед по време на движение

Изключването на хладилният агрегат по време на движение, умишлено или поради повреда, може да доведе до промяна в температурата на фризера за превоз на сладолед. Рисковете са ясни. Връщане на стока, т.е сладоледа, поради неспазен температурен режим на доставка или доставка на разтопен сладолед.

GPS проследяващата система не може да попречи на изключването на агрегата, но може да Ви информира в реално време по подходящ начин за настъпилото събитие. Това ще Ви даде възможност да вземете мерки за включване на хладилния агрегат, ако последният е изключен своеволно от водача или да вземете мерки, съгласно вътрешна инструкция, ако проблемът е технически.

Колко често сте попадали в горните ситуации и какво ви е струвало това, измерено в пари, неприятности, недоволни клиенти? Сравнете го с разхода за GPS проследяваща система и услугата Viasat vTemp Control.