Имате ли служебни автомобили и разрешавате ли ползването им за лични цели?

Какъвто и да е отговора на горния въпрос, има няколко разумни причини, поради които си струва да разберете, каква част от времето и пробега на служебните автомобили е за лични цели.

1. Пробегът, калкулиран в изразходвано гориво ще Ви покаже колко Ви струва използването на служебния автомобил за лични цели. Числата в зависимост от дейността на автомобила варират. Без контрол над личните километри пробегът може да надхвърли 50%, показва практиката.

2. Изчислявали ли сте колко струва един работен ден на водача на автомобила? Ако знаете каква част от работният ден водачът ползва автомобила за лични цели, ще можете да сметнете колко би ви струвал водача, ако не ползва автомобила за лични цели в работно време. Не са редки практики служебните автомобили да се ползват за лични цели, като например да се заведе детето на детска градина, да свърши лична задача или да се отбие до магазина. Колко струва това на работодателя, ще знаете ако имате информация за личното ползване на автомобила в работно време?

3. Колко Ви струва в пари ползването на служебния автомобили като поддръжка и делите ли тези разходи със служителя, когато ползва автомобила за лични цели? Говорим за регулярната поддръжка като смени на масла, ремъци филтри, зимни/летни гуми, застраховки и други?

4. Дори да не ограничавате служителите да ползват автомобилите за лични цели се налага да делите километрите на лични и служебни за целите на данък Уикенд.

Ако искате да знаете как да разберете дали автомобила се ползва за лични и служебни цели можете да използвате GPS проследяваща система за контрол.

Вижте действителен случай на регистрирано лично и служебно ползване на автомобили отчетено от GPS проследяваща система. При някои процента на личния пробег е повече от 50%:

Сравнение на лично и служебно ползване_1.jpg