Тол системата в България стартира, а Viasat Technology беше избран за един от декларираните доставчици на данни за нея. В тази статия ще се постараем да отговорим на най-често задаваните въпроси, на които се натъкнахме в мрежата.

За кого се отнасят новите тол-такси?

Според критериите, тол такса трябва да плащат пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона.

  • Пътни превозни средства за превоз на пътници с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона. В тази категория се включват автобуси с повече от 2 оси;
  • Пътни превозни средства за превоз на товари с 2 и повече оси с обща технически допустима максимална маса в състав с ремарке над 3.5 тона.
  • Седловите влекачи спадат към категорията ППС за превоз на стоки с 2 или повече оси.

Размерът на тол таксата ще се определя по следните критерии:

  • Клас на пътя;
  • Изминато разстояние;
  • Общо тегло и емисионен клас на превозното средство;
  • Брой на осите.

Как ще се осъществява таксуването?

Таксуването ще става по три начина:

  • GPS устройство или наричано още устройство за спътниково позициониране, монтирано в автомобила и асоциирано него.
  • Бордово устройство, което се ползва в кабината на водача и се включва в запалката; Същото задължително се асоциира с конкретен автомобил;
  • Маршрутната карта, с която предварително се избира и заплаща  маршрутът. Тя ще може да се закупува през сайта и през мобилното приложение, както и всички терминали на самообслужване, които са на бензиностанциите.

Как се контролира събирането на тол такси?

Контролът се осъществява от Националното тол управление, от Министерството на вътрешните работи, както и от агенция „Митници“. Регистрационният номер на превозното средство се съхранява в електронната тол система. В случай на проверка се проследява дали номерът е записан в базата данни. Всички проверяващи органи са оборудвани със специални контролни уреди, така че проверката на платените пътни такси е възможна по всяко време.

Другият вариант за контрол е чрез порталните рамки, инсталирани в страната. Те  ще могат да засичат не само камиони и автобуси без платена тол такса, но и леки автомобили без закупена винетка.

Какъв е размерът на приетите такси?

Информацията е взета от сайта на Агенцията за пътна инфраструктура.

 

Пътни превозни средства
Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
АМ
I клас
II клас
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
0,10
0,06
0,04
ЕВРО V
0,11
0,07
0,05
ЕВРО III и IV
0,12
0,07
0,05
ЕВРО 0, I, II
0,13
0,09
0,07
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 2 – 3 оси
ЕВРО VI, EEV
0,26
0,22
0,19
ЕВРО V
0,27
0,24
0,21
ЕВРО III и IV
0,28
0,24
0,21
ЕВРО 0, I, II
0,30
0,25
0,23
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 4 и повече оси
ЕВРО VI, EEV
0,35
0,32
0,29
ЕВРО V
0,36
0,33
0,30
ЕВРО III и IV
0,37
0,35
0,32
ЕВРО 0, I, II
0,43
0,39
0,37
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
0,04
0,03
0,02
ЕВРО V
0,05
0,04
0,03
ЕВРО III и IV
0,06
0,05
0,04
ЕВРО 0, I, II
0,08
0,07
0,05
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т
ЕВРО VI, EEV
0,05
0,04
0,03
ЕВРО V
0,06
0,05
0,04
ЕВРО III и IV
0,07
0,06
0,05
ЕВРО 0, I, II
0,09
0,08
0,06

 

 

*АМ – автомагистрала;
**1-ви клас, 2-ри клас – първокласни и второкласни пътища от Републиканската пътна мрежа.

Може ли да се пресметне предварително размерът на тол таксата?

Сайтът BgToll разполага с калкулатор, който изчислява желания маршрут и дължимата такса за всички собственици на камиони или автобуси над 3.5 тона.

За точно изчисление, трябва да се въведат данни за превозното средство – камион или автобус със съответните техническа маса, брой оси и емисионен клас. След това се посочва дата и начален час на пътуването, начална и крайна точка на маршрута, както и до 4 междинни локации. Потребителят може да поиска да мине по най-бързия или по най-краткия маршрут по зададените параметри.

В резултат собственикът или ползвателят на пътното превозно средство получава подробна информация за платените участъци по пътя – автомагистрали, първи и частично втори клас пътища, както и за дължимите пътни такси.
Как да се включите към ТОЛ системата научете тук!