Факт за почти всеки бизнес, занимаващ се с превози и управление на автопарк е, че тези 5 начина за злоупотреби с гориво са широко разпространени и често се превръщат в обичайна практика при някои служители и хроничен проблем за компанията. Един недобросъвестен служител бързо ще разкрие пропуските в сигурноста и възможностите за лично облагодетелстване. Независимо от мотива или метода злоупотребата със служебни средства е кражба и трябва да алармира мениджмънта на компаниятта за сериозни проблеми с нейните служители. Да се засекат такъв род злоупотреби понякога може да бъде сериозно предизвикателство пред управителя на автопарка или отговорният служител. Ето някои от най-разпростарените методи за кражба на гориво от служебни автомобили:

 

1. Източване на гориво, директно от резервоара

Безспорно това е сред най-популярните методи, който се практикува от шофьори на тежкотоварни автомобили. Когато разходната норма на автомобила е надценена или когато контрола на разхода на гориво във фирмата е занижен, на шофьора се дава възможност за злоупотреби, независимо от това дали е платен високо или не. Източването на гориво директно от резервоара на автомобила става с маркуч, а източеното количество отива в туба, която в последствие се използва за лична употреба или се продава на по-ниска цена. При автомобили с големи резервоари от по няколко стотин литра, подобни кражби трудно се забеляват, особено ако се правят на малки порции от по 20-30 л.

 

2. Източване на „обратната“ нафта

Присвояването на „обратната“ нафта е един също често срещан метод за ощетяване на фирмите, който се прилага от недобросъвестни служители. Знаем, че при дизеловите МПС, неизползваното от двигателя гориво би следвало да се върне обратно в резервоара. Използвайки маркуча за обратната нафта обаче, шофьорът изсипва излишното съдържание в туба, а количество се използва за лична употреба или се препродава на занижена цена.

 

3. Зареждане на гориво в туба

Понякога, шофоьорите на тежкотоварни автомобили зареждат гориво, директно в туба или в личен автомобил. В последствие, разходът се представя като фирмен, а зареденото количество се използва за лични цели или се препродава.

 

4. Измами с помощта на служител на бензиностанция

Не е изключено ваш шофьор да инициира порочна практика със служител на определена бензиностанция. Ето примерен сценарий на това, което може да се случи в резултат: Представя ви се разход за зареждане на 200 л гориво, а всъщност постъпилото количество е едва наполовина. Парите за разликата между отчетеното и действително зареденото гориво се поделят между вашия шофьор и служителя на бензиностанцията.

 

5. Злоупотреби с гориво от трети лица

Злоупотреби с гориво могат да се извършват не само от ваши служители, но и от трети страни. Това става или чрез директно източване на резервоара, докато превозното средство престоява на определно място през нощта, или чрез злоумишлени действия на служители на определени бензиностанции. Често схемите са добре синхронизирани и отработени до рутина от някои служители.

Понякога е почти невъзможно да бъдат установени този тип злоупотреби с гориво без помощта на специализирани устройства и софтуери. Ако изпитвате съмнение за извършване на подобни практики във вашата компания, но срещате затруднения с установяването и регистрирането им свържете с нас и попитайте за услугата Viasat Fuel Control. Възползвайте се от безплатна консултация с нашите специалисти като ни потърсите на посочените долу координати.