Знаете ли кой е най-подходящият начин за контрол на гориво с GPS система за транспортни средства?

Има различни варианти, чрез които GPS системите следят горивата в превозните средства, в зависимост от типа автомобили (камиони, строителни машини, леки или лекотоврани автомобили), техническите възможности и разбира се изискванията на клиента.

Накратко ще ви изложим 5-те начина за контрол на гориво с GPS система, в зависимост от източника на данни за гориво:

1. Фабричен датчик на автомобила

При този метод за GPS следене на гориво източникът на информацията за наличност на гориво е фабричния датчик, или още наричан вграден датчик на превозното средство. Намира се в резервоара на МПС-то.  Следенето на гориво става чрез връзка на GPS модула към фабричния датчик, който предава данни за нивото на горивото в резервоара, или по-точно за наличното гориво. Това е същата информация, която водачът на МПС-то (моторното превозно средство) вижда на таблото в автомобила.

Трябва да знаете, че точността на отчитане зависи основно от точността на вградения датчик. На практика GPS системата взема данните от фабричния датчик и ги визуализира в софтуера в удобен за потребителя вид. Ролята на GPS системата е да покаже данните и да изчисли разхода на гориво като математически минимизира неточностите от люлеенето на горивото в резервоара.

Този метод е подходящ за леки и лекотоварни автомобили, и позволява да се хващат кражби на горива от резервоара.

2. Административен начин на контрол на гориво с GPS система

При административния начин на следене на гориво на практика няма отчитане от датчици. Данните за зареденото гориво се въвеждат в GPS системата от оператор или се импортират автоматично от файл, който е предоставен от бензиностанция.

Този метод не позволява да се хващат кражби на горива, тъй като няма пряко следене на нивото на горивото в резервоара. Методът се използва за отчитане на разхода на гориво на база заредено в бензиностанцията количество гориво и изминат пробег от автомобила, отчетен от GPS системата.

3. Борд компютър на автомобила

Съвременните GPS системи имат възможност да се свързват към борд компютъра на автомобила и да четат данни за разход на гориво от него. По презумпция този метод по отношение на точността на отчитане, има най-големи претенции за точност, тъй като е базиран на данните, които производителя на автомобила е отчита.

Има три съществени недостатъка, които няма как да не бъдат споменати. Единият е, че не при всички марки и модели транспортни средства е възможно да се направи връзка към борд компютъра, дори и да го има. Вторият е, че дори и да се направи връзка към борд компютъра няма гаранция, че ще има данни за горива. Това прави приложението на този метод доста ограничено. На трето място: кражба на гориво не може да се отчете от борд компютъра. Така че основното голямо предимство остава точността на отчетения разход на гориво на 100 км. или за моточас.

4. Разходомери / дебитомери

Отчитането на разход на гориво чрез разходомери е доста тясно приложим и може да се прилага основно при строителни машини и тежкотоварни камиони. За тази цел се променя доста инвазивно горивната система на машината като се поставят разходомери на правата и обратна нафта. GPS системата на практика взема данните от двата дебитомера и изчислява разликата като количество гориво, преминало през двигателя. На първо четене този метод изглежда доста привлекателен, но прилагайки го на практика се сблъскваме със следните проблеми: 1/при преминаване на големи обеми гориво през правата и обратна нафта се натрупва грешка; 2/дори и да има кражба на гориво от резервоара или от обратната нафта, то тази кражба няма как да бъде регистрирана, нито доказана. 3/при недостатъчно чисто гориво е възможно да се получи запушване на горивната система на МПС-то и това до спре работата й или да намали критично мощността. 4/ за да се гарантира работата на машината или транспортното средство се оставя „by pass“ на дебитомерите, до който шофьорите имат достъп,  а все пак шофьорите са обект на контрол; 5/ Цената на това решение многократно надхвърля всички останали методи за контрол на горива.

Предимството на този метод е, че може да се отчете преминалото през двигателя гориво или по-точно изразходваното от двигателя гориво, разбира се с натрупаната грешка.

5. Капацитивен датчик с висока точност

Методът за следене на гориво от GPS с капацитивен датчик позволява доста висока точност, която основно зависи от формата и дълбочината на резервоара. Капацитивният датчик се монтира допълнително в резервоара и отчита  нивото на горивото в резервоара. GPS системата чете данни от него, визуализира ги и изчислява разхода на гориво.

Голямото предимство на метода с GPS следене на гориво чрез капацитивен датчик е неговата точност и възможността да регистрират източвания/кражби на гориво с по-голяма прецизност. По тази причина е един от най-често ползваните методи за контрол на гориво с GPS проследяващи системи при камиони и машини с големи обеми резервоари.

Недостатъкът на този метод е, че се налага да се пробива резервоара, за да се постави високоточния капацитивен датчик. Това от своя страна прави неприложимо ползването му при гаранционни транспортни средства. Също така има и технологични ограничения, свързани с технологично разстояние над резервоара, което е необходимо за достъп при поставяне на капацитивния датчик.

Не е все едно дали ще искате да следите разход на гориво с GPS на камион, строителна машина, лекотоварна кола или лек автомобил.

Кой е най-подходящия начин за контрол на гориво с GPS проследяваща система за вашите транспортни средства?