Факт за почти всеки бизнес, занимаващ се с превози и управление на автопарк, е, че кражбата на гориво често се превръща в обичайна практика при някои служители и хроничен проблем за компанията. Един недобросъвестен служител бързо ще разкрие пропуските в сигурността и възможностите за лично облагодетелстване.

Независимо от мотива или метода, злоупотребата със служебни средства е кражба и трябва да се алармира мениджмънта на компаниятта за сериозни проблеми с нейните служители. Да се засекат такъв род злоупотреби понякога може да бъде сериозно предизвикателство пред управителя на автопарка или отговорният служител. Ето някои от най-разпростарените методи за кражба на гориво от служебни автомобили:

1. Злоупотреби със служебни карти за гориво

Все повече фирми използват фирмени карти за гориво на вериги бензиностанции като OMV, Петрол, Shell и т.н. Често срещан проблем е да се зареждат лични автомобили с подобни карти, независимо, че служителите на бензиностанциите би трябвало да правят проверка за съвпадение на регистрационния номер на автомобила, зареждащ гориво и регистрационния номер, изписан върху картата за гориво.

2. Използване на служебния автомобил за лични нужди

Много често, кражбата на гориво е свързана не директно с конкретно действие, а с използването на служебния автомобил за лични цели. Ежедневна практика е някои служители да си вършат лични дела по време на работа, с което ви ощетяват не само с горивото, но и с ценно работно време.

3. Агресивен стил на шофиране

Стилът на шофиране определя около 15-20% от разхода на гориво на един автомобил. Агресивният стил на шофиране на вашите служители, изразяващ се в шофиране на високи обороти, рязко натискане на спирачки, бързо ускорение и т.н., води не само до увеличаване на разходите ви за гориво, но и до увеличаване на фирмените разходи за поддръжка и ремонт на автопарка. По притеснителен обаче остава факта, че агресивният начин на шофиране води до увеличаване на риска от ПТП на пътя, с което се застрашава живота не само на вашия служител, но и на други участници в пътното движение. Това изисква налагане на сторги правила и процедури за използване на служебните автомобили, в комбинация с административни наказания за нарушителите.

4. Деклариране на некоректна разходна норма

Това е един лесен начин за индиректна кражба на гориво, възможен във фирмите, които прилагат ръчно отчитане на покупките и разхода на гориво, и имат утвърдени разходни норми за гориво. Ако например одобрената разходна норма на гориво в дадена компания е 10 л. на 100 км., а автомобилът реално изразходва 6-7 л./100 км, служителят лесно може да присвоява излишъка и да го ползва за лична употреба.

5. Манипулиране на километража

По-опитните шофьори могат да прибегнат до манипулиране на километража на автомобила, симулирайки по-голям или по-малък пробег. В първият случай, към автомобила се свързва устройство, което генерира импулси и така отчита повече пробег. В последствие, излишното гориво може да бъде източено или заредено в личен автомобил, а разхода да бъде представен като фирмен. Във втория случай, в близост до километража се поставя голям магнит, който спира временно работата му. Неотчетеният пробег се използва за лични нужди. Често схемите са добре синхронизирани и отработени до рутина от някои служители.

Понякога е почти невъзможно кражба на гориво да бъде установена без помощта на специализирани устройства и софтуери.

Ако изпитвате съмнение за извършване на подобни практики във вашата компания, но срещате затруднения с установяването и регистринането им свържете с нашите специалисти. Те ще работят заедно с вас за решаване на проблема.  Възползвайте се от безплатна консултация с нашите специалисти като ни потърсите на посочените координати или се свържете с нас през формата по-долу. Попитайте за VEM Fuel Control и менажираната услуга VEM

Fuel Control Pro.