Основната причина за внедряване на GPS проследяваща система е намаляване на разходите за автопарка. Често изборът и въвеждането в експлоатация се подценява, поради което накрая може да сте похарчили достатъчно пари, без да виждате полза от закупената придобивка.

За да бъде успешно начинанието по закупуването и внедряването на GPS система е важно да минете през следните стъпки:

1.     Какво искате да постигнете с внедряване на GPS проследяваща система?

Преди да предприемете каквото и да било, отговорете на горния въпрос. Или, ако трябва да преформулираме, какъв проблем или проблеми искате да решите с внедряването на GPS проследяваща система? Отговорите ще ви доведат до критериите, които трябва да поставите за избор на система и доставчик на такава.

2.     Избор на доставчик за GPS система за контрол на транспортни средства

След като сте дефинирали какво искате да постигнете с GPS проследяваща система и какви проблеми целите да решите, ще се изправите пред нелеката задача да изберете отговаряща на вашите критерии система, от една страна, а от друга страна, надежден доставчик, с който да постигнете поставените цели.

На българския пазар има десетки фирми, които предлагат проследяващи системи. От „гаражни“ фирми до телекоми присъстват с решения, които на хартия ще ви се сторят почти еднакви, с леки нюанси в цените. Тъй като по цени бързо се сравнява, и лесно можете да се хвърлите на най-евтиното решение,  ще извадим на фокус качеството на услугата и възвръщането на инвестицията.

Директна съпоставка на цени за подобни услуги е правилна единствено при допускане на съпоставимост в качеството на предоставяната услуга. Важно е какво получавате за всеки инвестиран лев.

Тъй като GPS проследяващите системи по същество са услуга, важно е да търсите качество, т.е. работещи и надеждни GPS устройства, многофункционален и интуитивен софтуер, бързо и качествено обслужване, екип от страна на доставчика, който да ви съдейства в етапа на внедряване и при постигане на поставените цели.

3.     Оператор или отговорник за работа с GPS системата

По начало всяка GPS проследяваща система е техническо средство, което не може да работи само. Задължително трябва да определите служител от вашата фирма, отговарящ за проследяващата система, който да работи с нея. Без такъв, ще е като да си купите кола и да нямате шофьорска книжка или личен шофьор. В зависимост от размера на автопарка и дейността, може да има няколко човека, които да работят с GPS системата. Това са хора, които трябва да имат както компетентност, свързана с автомобилите, така и компютърна грамотност.  От ключово значение за правилното боравене и разбиране на GPS системата е обучението на отговорния служител. Търсете доставчици на GPS услуги, които провеждат обучение на персонала и имат екип за обслужване на клиенти. Нашите услуги – стартовата и всички останали, разполагат с 24/7 техническо обслужване.

4.     Анализ на разхода за автопарка преди внедряване

Направете оценка на разхода за автопарка, преди да внедрите GPS системата, на месечна база или друг осреднен период, който ще ви позволи да сравнявате. Можете да използвате критерии като: пробег на автомобил, изразходвано гориво от автомобил, брой посетени обекти от автомобил, глоби за нарушения на скоростта, брой катастрофи, часове на заетост на автомобила, и други параметри, които GPS доставчика ще ви подскаже.

5.     Анализи на разхода за автопарка след внедряване на нашата GPS проследяваща система

След 3-и до 6 месеца можете да направите анализ на разходите преди и след внедряването на нашата GPS проследяваща система. Това ще ви покаже какво спестяване сте постигнали, дали сте решили проблема, заради който сте си купили GPS проследяваща система и постигнали ли сте поставените цели.