В бизнеса разходът на гориво е основен и постоянен разход. Затова екипът на EuroGPS създаде и имплементира няколко технологични варианта за контрол, базирани на различните индустрии. По-долу са дадени седем кратки и основни съвета, които намаляват вложените средства за гориво, на база на използването на EuroGPS SmartTracker:

  1. Задавайте предварително обособени маршрути с цел оптимизация на разхода на гориво;
  2. Създавайте софтуерно ограничителни правила и аларми за поведението на водача на пътя. Това дава възможност за своевременно информиране на контролиращия оператор при евентуални нарушения;
  3. Използвайте допълнителни датчици, като:
  • RFID карти за идентификация на водача;
  • Капацитивен датчик за по-прецизно следене на гориво.

Те дават точна информация за служител, време и място при регистриране на кражби и злоупотреби.

  1. Налагайте административни мерки при регистрирани злоупотреби. Това води до подобряване на трудовата дисциплина и създава навици за икономично шофиране на водачите;
  2. Използвайте компетентно мнение на служител от центъра за обслужване на EuroGPS. При всяка необходимост има възможност за таблично и графично представяне и документиране на разхода на гориво за избран период от време;
  3. Използвайте максимално възможностите на системата EuroGPS SmartTracker, генерираща над 80 типа справки. Тя дава множество методи за анализ на получената информация;
  4. Ако горните шест правила ви се струват прекалено много работа за вас или друг служител от фирмата ви, винаги може да използвате „Fleet Manager под наем” от EuroGPS, който да извършва контрол на автопарка ви по най-ефективния за Вас начин.